වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 84 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in JaEla
Land for Sale in JaEla

18.78 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,225,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Ja-Ela Land for Sale
Ja-Ela Land for Sale

11.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Niwandama
Land for Sale in Niwandama

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Seeduwa
Land For Sale Seeduwa

1.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Ja-Ela
Land For Sale In Ja-Ela

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 13 Perches Land Blocks for Sale in Ja-Ela.
13 Perches Land Blocks for Sale in Ja-Ela.

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale ja ela
Land for sale ja ela

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Ja ela
Land in Ja ela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Jaela
Land for Sale in Jaela

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 255,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kanuwana, Ja-Ela
Land for Sale in Kanuwana, Ja-Ela

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land and House for sale in Ja-Ela
Land and House for sale in Ja-Ela

68.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Ja/ela අගරදගුරු මාවත
Land In Ja/ela අගරදගුරු මාවත

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in jaela
Land for sale in jaela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - 4 Acres Land for Sale in Dandugama
4 Acres Land for Sale in Dandugama

4.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Bopitiya Land for sale
Bopitiya Land for sale

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Weligampitiya, Ja-Ela
Land for Sale in Weligampitiya, Ja-Ela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale - Ja-Ela
Land Sale - Ja-Ela

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Ja-Ela
Land For Sale In Ja-Ela

51.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Uswetakeiyawa
Land for Sale in Uswetakeiyawa

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Pamunugama - Ja-ela
Land for Sale in Pamunugama - Ja-ela

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - 335P LAND SALE Uswetakeiyyawa
335P LAND SALE Uswetakeiyyawa

335.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - 30 perches land for sale in - ja ela
30 perches land for sale in - ja ela

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - 18 Perches Land at Ja-Ele
18 Perches Land at Ja-Ele

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 440,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Ekala Peaceful Environment
Land in Ekala Peaceful Environment

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,380,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - 180 Perch Land Sale at Ekala
180 Perch Land Sale at Ekala

180.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Two land slots for sale in Ja-Ela
Two land slots for sale in Ja-Ela

8.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuble Land for Sale Ja Ela
Valuble Land for Sale Ja Ela

80.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!