වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land at Ekala, Ja ela
Land at Ekala, Ja ela

13.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,975,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land Close To Highway In Ja-Ela
Valuable Land Close To Highway In Ja-Ela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house for sale in Pamunugama
Land with house for sale in Pamunugama

4.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial land for sale in Jaela
Commercial land for sale in Jaela

7.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja-Ela (Ekala)
Land for sale in Ja-Ela (Ekala)

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja-Ela
Land for sale in Ja-Ela

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial land for sale in Ja-Ela
Commercial land for sale in Ja-Ela

42.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Ja-Ela
Land for Sale in Ja-Ela

16.9 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale Ja-ela
Land For sale Ja-ela

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale Ja Ela
Land For sale Ja Ela

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale - Ja-Ela
Land | for sale - Ja-Ela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Ja ela
Land in Ja ela

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale nearest Colombo
Land for sale nearest Colombo

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ragama, Thewatta
Land | for sale Ragama, Thewatta

18.07 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Ja Ela
Land in Ja Ela

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land| for| sale| in| Ja-ela
Land| for| sale| in| Ja-ela

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land| for| sale| in| Ja-ela
Land| for| sale| in| Ja-ela

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja-ela
Land for sale in Ja-ela

9.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable| Land| for| sale| in| Ja-ela
Valuable| Land| for| sale| in| Ja-ela

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable| Land| for| sale| in| Ja-ela
Valuable| Land| for| sale| in| Ja-ela

22.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja ela
Land for sale in Ja ela

1.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Coconut| Estate land| in| Ja-ela
Coconut| Estate land| in| Ja-ela

400.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land| for| sale| in| Ja-ela
Land| for| sale| in| Ja-ela

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House For Sale in Ja-Ela
Land with House For Sale in Ja-Ela

24.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land| for| sale| in| Ja-ela
Land| for| sale| in| Ja-ela

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Property for Sale near Ja ela town
Property for Sale near Ja ela town

12.4 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!