දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale at Tudella
Land for sale at Tudella

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Ja-Ela | Land Sale MCP242
Ja-Ela | Land Sale MCP242

7.5 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Close by Niwandama Church Jaela
Land Close by Niwandama Church Jaela

14.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - P1O Land For Sale in Ja - Ela
P1O Land For Sale in Ja - Ela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - පොල් ඉඩමක් විකිනිමට අැත මාදම්පේ
පොල් ඉඩමක් විකිනිමට අැත මාදම්පේ

60.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 14,280,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 335P LAND SALE Uswetakeiyyawa
335P LAND SALE Uswetakeiyyawa

335.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale. Maeliya, jaela.
Land For Sale. Maeliya, jaela.

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in bopitiya
Land for sale in bopitiya

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Thudella Ja Ela
Land In Thudella Ja Ela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Lad For Sale in Ja Ela
Lad For Sale in Ja Ela

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - JA ELA TOWN LAND FOR SALE
JA ELA TOWN LAND FOR SALE

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ja Ela
Land | for sale Ja Ela

4.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale ja ela
Land for sale ja ela

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Ja-Ela
Land for Sale Ja-Ela

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE - WELIGAMPITIYA, JA ELA
LAND FOR SALE - WELIGAMPITIYA, JA ELA

16.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Uswetakeiyawa
Land for sale in Uswetakeiyawa

35.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Ja Ela
Land for sale - Ja Ela

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja Ela Thudella
Land for sale in Ja Ela Thudella

19.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 470,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Ja ela Land 8P Sale
Ja ela Land 8P Sale

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Ja-Ela
Land For Sale In Ja-Ela

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,240,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land sale near Kapuwatte junction
Land sale near Kapuwatte junction

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House for Sale in Ja-Ela
Land with House for Sale in Ja-Ela

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 56,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Jaela
Land for sale in Jaela

64.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale near Guruge Park
Land for Sale near Guruge Park

28.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja-Ela
Land for sale in Ja-Ela

24.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale close to Ja-Ela Highway
Land for sale close to Ja-Ela Highway

16.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!