දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - AB rocker and dumbbell
AB rocker and dumbbell

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Comet Acoustic Drum Set
Comet Acoustic Drum Set

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - LINEBACKER 5 BATTERY BACK AMP
LINEBACKER 5 BATTERY BACK AMP

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Violin
Violin

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - M Audio oxygen 25 mk4
M Audio oxygen 25 mk4

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Toyoma semi accoustic guitar
Toyoma semi accoustic guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha cpx guitar
Yamaha cpx guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Thread Mill
Thread Mill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Golf bat and ball
Golf bat and ball

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Sholder rack
Sholder rack

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 48,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Petersen Virtual Strobe Tuner
Petersen Virtual Strobe Tuner

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Vlliodor Proffesional Mixer
Vlliodor Proffesional Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Japan Guitar Back Amp
Japan Guitar Back Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Exercise Gym Bicycle
Exercise Gym Bicycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Used Box Guitar
Used Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Vester Classical guitar.
Vester Classical guitar.

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAPAN GUITAR BACK AMP
JAPAN GUITAR BACK AMP

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Technic 100w amplifier
Technic 100w amplifier

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 7
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-ගම්පහ - Slightly used Pram / Stroller
Slightly used Pram / Stroller

ගම්පහ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 2,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton Racket
Badminton Racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,300

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar ( takamine TD - 27 bs)
Guitar ( takamine TD - 27 bs)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Penny Stamps
Penny Stamps

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Used Box Guitar
Used Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight Plates Iron Gold Cups
Weight Plates Iron Gold Cups

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 150

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - M Audio sound card( interface)
M Audio sound card( interface)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!