වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - මානෙල්
මානෙල්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Spicy Cashew
Spicy Cashew

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,800

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් අගල් 8- 10
ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් අගල් 8- 10

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Wedding Cake
Wedding Cake

ගම්පහ, ආහාර

රු 145

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium Orchids
Dendrobium Orchids

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - Coconut Nuts
Coconut Nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 40

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 45

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Golden Cakes
Golden Cakes

ගම්පහ, ආහාර

රු 550

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - වැන්ඩ ඔකිඩ්
වැන්ඩ ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Quality Dendrobium Seedling
Quality Dendrobium Seedling

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cactus
Cactus

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 24
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 26
ආහාර-ගම්පහ - Fin Chocolate
Fin Chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 26
ආහාර-ගම්පහ - Italy Coffee
Italy Coffee

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 27
ආහාර-ගම්පහ - Flavored King Coconut Water
Flavored King Coconut Water

ගම්පහ, ආහාර

රු 180

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 28
Avocado/Mangosteen Wanted

ගම්පහ, ආහාර

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 30
ආහාර-ගම්පහ - Pure Tea Products
Pure Tea Products

ගම්පහ, ආහාර

රු 50

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pandanas
Pandanas

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඔකිඩ් ඩෙන්ඩ්‍රොබියම්
ඔකිඩ් ඩෙන්ඩ්‍රොබියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - පැලනොප්සිස්
පැලනොප්සිස්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!