වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Paddy
Paddy

ගම්පහ, ආහාර

රු 55

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Fresh tiger shrimps
Fresh tiger shrimps

ගම්පහ, ආහාර

රු 900

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - මල් පැල සහ විසිතුරු විකිනීමට
මල් පැල සහ විසිතුරු විකිනීමට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Net house for sale
Net house for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium ඕකිඩ්
Dendrobium ඕකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Phalanopsis orchid
Phalanopsis orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Cadbury 165g
Cadbury 165g

ගම්පහ, ආහාර

රු 500

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Toblerone
Toblerone

ගම්පහ, ආහාර

රු 450

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Coffee
Coffee

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Lait chocolate
Lait chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 250

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Fin chocolate
Fin chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Milka chocolate
Milka chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Palm tree
Palm tree

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Arthurian Plants
Arthurian Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Wal del tree
Wal del tree

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60,000

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orange and Guawa plant
Orange and Guawa plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 35
ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 46

දින 35
ආහාර-ගම්පහ - Sri Lankan Cashew Nut
Sri Lankan Cashew Nut

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,450

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground Orchids for Sale
Ground Orchids for Sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky Plant
Lucky Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Royal Palm
Royal Palm

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,500

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!