වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Dendrobium fromThailand
Orchids Dendrobium fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Orchid Plants
Tissue Culture Orchid Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Plants
Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - Coconut nuts
Coconut nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 50

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඔන්සීඩියම් ඔකිඩ්
ඔන්සීඩියම් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - Kikkat
Kikkat

ගම්පහ, ආහාර

රු 90

දින 19
ආහාර-ගම්පහ - Milka chocolate
Milka chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 19
ආහාර-ගම්පහ - Toblerone
Toblerone

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 19
ආහාර-ගම්පහ - Chocolate
Chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 390

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanda Near Blooming
Vanda Near Blooming

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Fox tail
Orchids Fox tail

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 950

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Phalanopsis orchid
Phalanopsis orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthuriam plants
Anthuriam plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - මානෙල් පැල
මානෙල් පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 31
ආහාර-ගම්පහ - එළු කීරි
එළු කීරි

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - VANDA ORCHID
VANDA ORCHID

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම්
ඕකිඩ් ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 42
ආහාර-ගම්පහ - PRAWNS
PRAWNS

ගම්පහ, ආහාර

රු 600

දින 54
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 190

දින 57
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 57
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 59
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 59
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!