දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ඇදුම්-ගම්පහ - Sarees for special occasions
Sarees for special occasions

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඇදුම්-ගම්පහ - Short dresses
Short dresses

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 400

පැය 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Leggings
Leggings

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 495

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - CP Trendies Lipsticks
CP Trendies Lipsticks

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Super Savings on Hair & Body Care
Super Savings on Hair & Body Care

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 900

දින 4
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Seiko Kinetic Original
Seiko Kinetic Original

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 65,000

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Homecoming saree
Homecoming saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 23,000

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Frock
Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 500

දින 7
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Take Your Hair To Herbal Paradise
Take Your Hair To Herbal Paradise

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 900

දින 7
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon Equipments
Salon Equipments

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 35,000

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - Couple T Shirt
Couple T Shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 800

දින 10
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Tissot Wrist Watch
Tissot Wrist Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 48,000

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Handloom Sarees
Handloom Sarees

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Baby dress
Baby dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 250

දින 14
ඇදුම්-ගම්පහ - SOCKS( HAPPY SOCKS )
SOCKS( HAPPY SOCKS )

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 700

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Men's Underwear
Men's Underwear

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 300

දින 15
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Auto Mechanical Wrist Watch
Auto Mechanical Wrist Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 6,000

දින 16
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Used G-Shock Original for Rs 18,000
Used G-Shock Original for Rs 18,000

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 18,000

දින 20
ඇදුම්-ගම්පහ - Skirts
Skirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 260

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Party wear Saree
Party wear Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,800

දින 25
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Certina Swiss made watch
Certina Swiss made watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 75,000

දින 26
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Frock
Wedding Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 26
ඇදුම්-ගම්පහ - BRIDAL SAREE
BRIDAL SAREE

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 26
ඇදුම්-ගම්පහ - Ladies Cloths Mix Lot
Ladies Cloths Mix Lot

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 55,000

දින 26
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - DOVE D.N BODY WASH
DOVE D.N BODY WASH

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,000

දින 30
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - NIVEA MEN E.S GEL
NIVEA MEN E.S GEL

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!