දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Holiday Bungalow for Sale in Jaela
Holiday Bungalow for Sale in Jaela

4,100 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Holiday Bungalow for Sale in Jaela
Holiday Bungalow for Sale in Jaela

4,100 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 2 Storey Building| for sale | Ja-ela
2 Storey Building| for sale | Ja-ela

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,600,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale (3 Story) Ja Ela
Building For Sale (3 Story) Ja Ela

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop For Sale In Orex City Ja Ela
Shop For Sale In Orex City Ja Ela

185 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,100,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale in Ekala
Shop for sale in Ekala

220 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,900,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 207,940,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

7 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

4,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Seeduwa | Building Sale MCP688
Seeduwa | Building Sale MCP688

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 280,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Single Str Building Near ja ela Church
Single Str Building Near ja ela Church

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,750,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Ja-ela
Commercial property | for sale Ja-ela

450 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,600,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,500,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

2,900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property in Ja-Ela
Commercial property in Ja-Ela

4,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Ja-Ela
Building for sale in Ja-Ela

2,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,800,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!