දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - commercial property for sale in Ja-Ela
commercial property for sale in Ja-Ela

30 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,700,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale in Ja Ela
Building For Sale in Ja Ela

3,200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop For Sale In Orex City Ekala
Shop For Sale In Orex City Ekala

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,850,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for sale - Ja-Ela
Commercial Property for sale - Ja-Ela

2,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Seeduwa | Commercial Property MCP688
Seeduwa | Commercial Property MCP688

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 280,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 2 Storey Building| for sale | Ja-ela
2 Storey Building| for sale | Ja-ela

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,600,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property with a private Beach Pamunugama
Property with a private Beach Pamunugama

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - OFFICE SPACE FOR SALE IN JA - ELA
OFFICE SPACE FOR SALE IN JA - ELA

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sales in Ja- Ela - Orex City
Shop for Sales in Ja- Ela - Orex City

160 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,650,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale ja ela town perch 10.7
Shop for sale ja ela town perch 10.7

11,544 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,500,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,800,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!