දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,800,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale in Ja Ela
Shop for Sale in Ja Ela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for sale in ja ela
Property for sale in ja ela

600 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Lobster Farm For Sale - Ja Ela
Lobster Farm For Sale - Ja Ela

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Seeduwa | Commercial Property for sale
Seeduwa | Commercial Property for sale

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 280,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 2 Storey Building| for sale | Ja-ela
2 Storey Building| for sale | Ja-ela

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,600,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building jaela (Commercial Building)
Building jaela (Commercial Building)

2,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Orex city Shop Ekala for sale
Orex city Shop Ekala for sale

210 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,450,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Orex city shop for sale - Ja-ela
Orex city shop for sale - Ja-ela

185 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building Sale In Ja-ela
Building Sale In Ja-ela

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,500,000

දින 58
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse sale in Ja-ela (ekala)
Warehouse sale in Ja-ela (ekala)

18,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 57,500,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!