දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Dtm 150 cc (Used)
Dtm 150 cc (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 130,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 SM-J200F (Used)
Samsung Galaxy J2 SM-J200F (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 (Used)
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 32GB (Used)
Apple iPhone 6S 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S Rose Gold 32 Gb (Used)
Apple iPhone 6S Rose Gold 32 Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone X 64GB (Used)
Apple iPhone X 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 125,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone SE 32GB (Used)
Apple iPhone SE 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F1s (Used)
Oppo F1s (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,300

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei P9 Lite Android (Used)
Huawei P9 Lite Android (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG G5 SE Rose Gold (Used)
LG G5 SE Rose Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J6 (Used)
Samsung Galaxy J6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!