මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ක්ෂේත්‍ර විකුණුම් විධායක රැකියා අවස්ථා | කළුතර

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි