මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගනේමුල්ල හි ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි