වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota townace cr27 lotto 1993
Toyota townace cr27 lotto 1993

300,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Bongo 2007
Mazda Bongo 2007

140,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata 207 DI EX 2007
Tata 207 DI EX 2007

50,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

165,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki every 1999
Suzuki every 1999

174,100 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace 1987
Toyota Townace 1987

304,361 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

843,661 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota LH113 1993
Toyota LH113 1993

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Bola Rosa Bus 2009
Mitsubishi Bola Rosa Bus 2009

480,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace NOAH 1998
Toyota Townace NOAH 1998

237,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota dolpin van (LH 113 1994
Toyota dolpin van (LH 113 1994

274,700 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,070,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Elf Nkr 1994
Isuzu Elf Nkr 1994

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maximo lorry 2012
Mahindra maximo lorry 2012

165,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Kr 42 2006
Toyota Kr 42 2006

85,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Bongo 2007
Mazda Bongo 2007

140,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Bongo 1995
Mazda Bongo 1995

440,230 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Hiace Shell 1988
Toyota Hiace Shell 1988

220,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,195,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland comet Minor 1997
Ashok Leyland comet Minor 1997

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 450,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin 3L 125 1991
Toyota Dolphin 3L 125 1991

60,500 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu ELF 1996
Isuzu ELF 1996

460,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan caravan QD 32 1999
Nissan caravan QD 32 1999

156,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra bolero pick up 2012
Mahindra bolero pick up 2012

69,420 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Brawny 1992
Mazda Brawny 1992

233,265 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Elf 250/ 4JB1 1991
Isuzu Elf 250/ 4JB1 1991

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota NOAH 2004
Toyota NOAH 2004

157,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maxximo 2014
Mahindra maxximo 2014

81,312 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 989,600

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1995
Nissan Caravan 1995

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!