වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maximo 2015
Mahindra maximo 2015

50,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata ACE XE 2012
Tata ACE XE 2012

560,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1992
Nissan Caravan 1992

114,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin hiace 1994
Toyota Dolphin hiace 1994

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu ELF 1982
Isuzu ELF 1982

380,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 585,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland Hino Power 2008
Ashok Leyland Hino Power 2008

300,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Browny 1995
Mazda Browny 1995

180,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR27 Townace 1989
Toyota CR27 Townace 1989

277,287 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Rosa mmc 1983
Mitsubishi Rosa mmc 1983

123,456 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 887,400

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata tipper 2007
Tata tipper 2007

120,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 840,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki Freezer Truck 2014
Suzuki Freezer Truck 2014

34,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,625,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan vanette 1982
Nissan vanette 1982

180,410 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

400,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata 1615 2012
Tata 1615 2012

145,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Tipper STR 2000
Isuzu Tipper STR 2000

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Daihatsu Hijet Lorry 2000
Daihatsu Hijet Lorry 2000

210,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 635,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu ELF Crew Cab 1988
Isuzu ELF Crew Cab 1988

160,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra GIO Lorri 2010
Mahindra GIO Lorri 2010

17,500 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 385,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland Tusker Super 1613 2016
Ashok Leyland Tusker Super 1613 2016

40,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata 1615 2017
Tata 1615 2017

23,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin 1992
Toyota Dolphin 1992

241,934 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Hino tipper 1987
Toyota Hino tipper 1987

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - JAC Tipper 2007
JAC Tipper 2007

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1993
Nissan Caravan 1993

240,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Liteace 1989
Toyota Liteace 1989

50,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!