වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Elf 2000
Isuzu Elf 2000

216,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki Freezer Truck 2014
Suzuki Freezer Truck 2014

34,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota LH 50V Hiace Shell 1983
Toyota LH 50V Hiace Shell 1983

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1989
Nissan Caravan 1989

210,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Liteace cm 36 white 1990
Toyota Liteace cm 36 white 1990

299,653 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Hino Rainbow 1988
Hino Rainbow 1988

275,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Hino Renbo Bus 1991
Hino Renbo Bus 1991

220,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Coaster 1989
Toyota Coaster 1989

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki Every 2000
Suzuki Every 2000

135,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,720,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette 1993
Nissan Vanette 1993

255,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,630,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin LH113 1994
Toyota Dolphin LH113 1994

277,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR27 Lotto 1995
Toyota CR27 Lotto 1995

140,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota lite ace 1987
Toyota lite ace 1987

165,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu ELF 1980
Isuzu ELF 1980

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Fuso 5 Cube Tipper 1996
Mitsubishi Fuso 5 Cube Tipper 1996

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Hiace (High Roof) 1982
Toyota Hiace (High Roof) 1982

400,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin Hiace LH113 1992
Toyota Dolphin Hiace LH113 1992

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra DI3200 2013
Mahindra DI3200 2013

105,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Canter 2001
Mitsubishi Canter 2001

124,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,575,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette 1992
Nissan Vanette 1992

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace CR27 1990
Toyota Townace CR27 1990

187,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Bolero Maxi Truck 2016
Mahindra Bolero Maxi Truck 2016

47,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Canter 1993
Mitsubishi Canter 1993

125,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,610,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Mini Cab 2001
Mitsubishi Mini Cab 2001

148,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace 1993
Toyota Townace 1993

13,937 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,460,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace 1995
Toyota Townace 1995

170,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!