වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 729 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale - Horana
Land for sale - Horana

530.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Kahathuduwa
Land for Sale in Kahathuduwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 147,500 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Horana Flat Land for Sale
Horana Flat Land for Sale

11.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 98,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Horana
Land for Sale Horana

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land | 10p
Horana Land | 10p

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,540,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana | Land Sale MCP677
Horana | Land Sale MCP677

8.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 130,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale Horana
Land For Sale Horana

82.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 7,012,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land | Horana| For Sale
Land | Horana| For Sale

74.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land Sale Horana 12P
Land Sale Horana 12P

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,020,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Horana
Land for Sale Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land Sale In Horana
Land Sale In Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,320,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Kulupana
Land for Sale in Kulupana

43.03 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land prime Ashglade homagama
Land prime Ashglade homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana | Plot 4
Land in Horana | Plot 4

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Commercial Land | Horana
Commercial Land | Horana

44.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land Sale Horana
Land Sale Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 970,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale Horana
Land For Sale Horana

13.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 83,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana | Poruwadanda Land
Horana | Poruwadanda Land

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,032,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Best Land for Sale Horana
Best Land for Sale Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Kahathuduwa
Land For Sale In Kahathuduwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale Horana
Land For Sale Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,320,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana | Anguruwathota Land
Horana | Anguruwathota Land

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 876,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ උඩුව පර්චස් 12ක ඉඩම
හොරණ උඩුව පර්චස් 12ක ඉඩම

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 984,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land from Horana pokunuwita town
Land from Horana pokunuwita town

12.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කළුතර - Flat Land for Sale | Horana
Flat Land for Sale | Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,860,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana - Maragahahena
Land in Horana - Maragahahena

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 108,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!