වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 741 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Gonapola
Land for Sale in Gonapola

20.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කළුතර - අගනා බිම් කොටසක් හොරණින්
අගනා බිම් කොටසක් හොරණින්

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale Horana
Land For Sale Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 40 perch Land for sale near Horana
40 perch Land for sale near Horana

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

395.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 11,850,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - A land for sale - Horana
A land for sale - Horana

40.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For sale in Hokandara
Land For sale in Hokandara

15.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - මොරගහහේන ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.
මොරගහහේන ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.

21.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 15 Perch Land for sale near Horana town
15 Perch Land for sale near Horana town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 40 Perch Land for sale in Horana
40 Perch Land for sale in Horana

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

12.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

82.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 7,012,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 87,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,060,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 984,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

13.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,128,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පෝරුවදණ්ඩෙන් පර්චස් 80ක්
පෝරුවදණ්ඩෙන් පර්චස් 80ක්

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ ට කිට්ටු ඉඩම්
හොරණ ට කිට්ටු ඉඩම්

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana / Rathmalgoda
Land in Horana / Rathmalgoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

44.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 148,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana for sale
Land in Horana for sale

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,104,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE IN HORANA
LAND FOR SALE IN HORANA

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - කෙත් යායක් මුණත පිහිටි ඉඩම - හොරණ
කෙත් යායක් මුණත පිහිටි ඉඩම - හොරණ

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!