වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 697 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Horana
Land For Sale - Horana

1.5 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Horana
Land For Sale In Horana

28.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Flat Land in Horana
Flat Land in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 159,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ ගුරුගොඩ ඉඩම
හොරණ ගුරුගොඩ ඉඩම

13.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana | Rathmalgoda
Land in Horana | Rathmalgoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 87,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩම |
නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩම |

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,352,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana| Boralugoda Land For Sale
Horana| Boralugoda Land For Sale

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 147,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - අගනා ඉඩමක් බැල්ලපිටිය
අගනා ඉඩමක් බැල්ලපිටිය

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale - Horana
Land for sale - Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - උඩුව ඉඩමක්
හොරණ - උඩුව ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 984,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE IN HORANA ARAMANAGOLLA
LAND FOR SALE IN HORANA ARAMANAGOLLA

80.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - Land | for Sale Panadura (lot-10)
Land | for Sale Panadura (lot-10)

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land Sale in Horana
Land Sale in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Horana
Land for Sale Horana

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land (commercial ) for Sale - Horana
Land (commercial ) for Sale - Horana

74.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in uduwa Horana
Land for sale in uduwa Horana

76.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Commercial or Residential Land | Horana
Commercial or Residential Land | Horana

29.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,044,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Horana
Land For Sale In Horana

28.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale at Pokunuwita
Land for Sale at Pokunuwita

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Poruwadanda
Land in Poruwadanda

12.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 87,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - කළුතර තෙබුවන බස් පාරට මුහුණලා ඉඩමක්
කළුතර තෙබුවන බස් පාරට මුහුණලා ඉඩමක්

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 66,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana l Poruwadanda
Land in Horana l Poruwadanda

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,352,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ හඳපාන්ගොඩ බස් පාරට ළඟ ඉඩම
හොරණ හඳපාන්ගොඩ බස් පාරට ළඟ ඉඩම

13.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පදිංචියට කදිම මාරගහහේන ඉඩම
පදිංචියට කදිම මාරගහහේන ඉඩම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 106,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Poruwadanda for sale
Land in Poruwadanda for sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!