වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 623 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale i Horana Lot No 03
Land For Sale i Horana Lot No 03

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - 15p Land for sale in Horana
15p Land for sale in Horana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land near horana uduwa bus road
Land near horana uduwa bus road

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 72,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 11
ඉඩම්-කළුතර - 24per for sale /horana/boralugoda
24per for sale /horana/boralugoda

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 3,264,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 43
ඉඩම්-කළුතර - Horana ට ළඟ ඉඩමක්
Horana ට ළඟ ඉඩමක්

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 890,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1 යි
ඉඩම්-කළුතර - නාර්තුපානෙන් ඉඩමක් විකිණීමට හොරණ
නාර්තුපානෙන් ඉඩමක් විකිණීමට හොරණ

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 702,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Horana
Land For Sale In Horana

2.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 5,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පර්චස් 10ක් මාරගහහේනෙන්
පර්චස් 10ක් මාරගහහේනෙන්

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Per 13.50/for sale horana
Per 13.50/for sale horana

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,822,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 12.20 Perches/for sale/horana/narthupana
12.20 Perches/for sale/horana/narthupana

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 719,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 890,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana for Sale
Land in Horana for Sale

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 94,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හරිත හොරණ ඔබට/වටින ඉඩමක්
හරිත හොරණ ඔබට/වටින ඉඩමක්

16.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land 12p
Horana Land 12p

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 134,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පෝරුවදණ්ඩ හන්දියට ළඟ ඉඩමක්
පෝරුවදණ්ඩ හන්දියට ළඟ ඉඩමක්

13.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,246,700 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - වටිනාකම වැඩිම ඉඩමක්/මාරගහහේනෙන්
වටිනාකම වැඩිම ඉඩමක්/මාරගහහේනෙන්

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,067,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana 10p
Land in Horana 10p

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 970,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Urgent land sale in Horana
Urgent land sale in Horana

13.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 64,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - ඉඩමක් හොරණ/ අඟුරුවාතොට
ඉඩමක් හොරණ/ අඟුරුවාතොට

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 896,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණීන් ඉඩමක්
හොරණීන් ඉඩමක්

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 937,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - ඉඩම් විකිණීමට/පෝරුවදණ්ඩ
ඉඩම් විකිණීමට/පෝරුවදණ්ඩ

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land Near Boralugoda Boi Zone
Land Near Boralugoda Boi Zone

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,310,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana/ Maragahahena
Land in Horana/ Maragahahena

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 103,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Gonapola
Land for Sale in Gonapola

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!