වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Marketing Executive - All Island
Marketing Executive - All Island

Brevo Inspirations (Pvt) Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Area Distributors - Horana
Area Distributors - Horana

Private Poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Accounts Assistant - Horana

site horan

රු 25,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Marketing Executive - Horana
Marketing Executive - Horana

Ayolan Investment

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
Saloon Assistant ( Male ) - Horana

Horana

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - අලෙවි විධායක තනතුර - හොරණ
අලෙවි විධායක තනතුර - හොරණ

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Showroom Coordinator - Horana
Showroom Coordinator - Horana

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Area Sales Manager - Horana
Area Sales Manager - Horana

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Field Officer - Horana
Field Officer - Horana

DMI international

රු 50,000 - 60,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 47
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Data Entry Operator - Horana
Data Entry Operator - Horana

Data entry firm

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 50
Sales Representative - Horana

VK distributors

රු 40,000 - 50,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!