වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 154 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Pixis 2014
Toyota Pixis 2014

39,382 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR41 1998
Toyota Townace CR41 1998

254,188 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 113 1994
Toyota Dolphin LH 113 1994

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serena 1993
Nissan Serena 1993

170,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas 2013
Nissan Atlas 2013

158,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,260,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2014
Toyota KDH 2014

19,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Liteace 1986
Toyota Liteace 1986

193,261 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 2014
Toyota KDH 201 2014

49,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATT EX 2013
Tata DIMO BATT EX 2013

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - MICRO LOADER 2013
MICRO LOADER 2013

51,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2014
Mahindra MAXXIMO PLUS 2014

85,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 1989
Toyota HIACE 1989

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan EN25 Withe 2005
Nissan Caravan EN25 Withe 2005

162,344 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 1999
Daihatsu HIJET 1999

248,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2014
Mahindra MAXXIMO PLUS 2014

87,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi mini cab 1998
Mitsubishi mini cab 1998

16,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Tanker 16-12 2012
Tata Tanker 16-12 2012

99,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2004
Suzuki Every 2004

155,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2017
Toyota KDH 2017

4,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Bus 2004
Ashok Leyland Bus 2004

230,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 2001
Toyota KR42 2001

132,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 41 NOAH DIESEL 1998
Toyota KR 41 NOAH DIESEL 1998

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,090,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NKR 81 2005
Isuzu NKR 81 2005

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

260,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS VX 2015
Mahindra MAXXIMO PLUS VX 2015

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!