වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 116 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta HT2 2016
Tata Dimo Batta HT2 2016

63,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,135,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Super Long LH188 1999
Toyota Super Long LH188 1999

168,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf JUST LOWNHR69E 2003
Isuzu Elf JUST LOWNHR69E 2003

230,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan ATLAS 2002
Nissan ATLAS 2002

129,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE SHELL LH 50 1985
Toyota HIACE SHELL LH 50 1985

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan VANETTE 1996
Nissan VANETTE 1996

400,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata xenon 2014
Tata xenon 2014

28,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATTA 2014 2011
Tata DIMO BATTA 2014 2011

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2007
Toyota Coaster 2007

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi DELICA PO15 2011
Mitsubishi DELICA PO15 2011

169,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,170,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan largo 1993
Nissan largo 1993

78,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2014
Suzuki Every 2014

18,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE CR41 1998
Toyota TOWNACE CR41 1998

210,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO 2015
DFSK UNIMO 2015

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CARAVAN 1992
Nissan CARAVAN 1992

191,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY SEMI JOIN 2011
Suzuki EVERY SEMI JOIN 2011

78,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,360,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 2001
Toyota KR42 2001

132,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2006
Mitsubishi Canter 2006

147,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATTA 2011
Tata DIMO BATTA 2011

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATTA 2009
Tata DIMO BATTA 2009

216,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 610,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO 2012
DFSK UNIMO 2012

52,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas 2000
Nissan Atlas 2000

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo Plus VX 2017
Mahindra Maxximo Plus VX 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

260,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 172 SL 1999
Toyota LH 172 SL 1999

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!