වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH (LH202R) 2010
Toyota KDH (LH202R) 2010

700,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo 2011
Mahindra Maxximo 2011

67,100 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 840,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CLIPER NV100 TURBO 2013
Nissan CLIPER NV100 TURBO 2013

67,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - FAW 2013
FAW 2013

57,259 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro Mpv Junior 3 2013
Micro Mpv Junior 3 2013

30,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,270,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS VX 2015
Mahindra MAXXIMO PLUS VX 2015

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER TIPPER 1994
Mitsubishi CANTER TIPPER 1994

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dfsk Unimo 2015
Dfsk Unimo 2015

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo Plus 2014
Mahindra Maxximo Plus 2014

68,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 EX 2011
Tata 207 EX 2011

111,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO LOKKA 2013
Tata DIMO LOKKA 2013

158,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,465,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan LARGO CUSTOM 1997
Nissan LARGO CUSTOM 1997

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 PO15 2009
Mitsubishi L300 PO15 2009

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Browny Long 2003
Mazda Browny Long 2003

186,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,015,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NRM714 2017
Isuzu NRM714 2017

78,516 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Twon Ace ( Lotto ) 1992
Toyota Twon Ace ( Lotto ) 1992

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 2005
Isuzu ELF 2005

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE NOAH GL 3C 1997
Toyota TOWNACE NOAH GL 3C 1997

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,785,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan ATLAS QD 32 2001
Nissan ATLAS QD 32 2001

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH30 1978
Toyota LH30 1978

55,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 680,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan crew cab 2009
Changan crew cab 2009

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota shell 1986
Toyota shell 1986

204,792 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1989
Nissan Vanette 1989

218,665 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,265,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 1999
Daihatsu HIJET 1999

140,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi bus 1989
Mitsubishi bus 1989

400,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,690,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!