වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo lokka 2016
Tata Dimo lokka 2016

35,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero type 2007
Mahindra Bolero type 2007

78,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 113 1993
Toyota Dolphin LH 113 1993

325,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda BRAWNY SUPER LONG 1993
Mazda BRAWNY SUPER LONG 1993

400,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATTA EX 2 2014
Tata DIMO BATTA EX 2 2014

97,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta Ace EX2 2013
Tata Dimo Batta Ace EX2 2013

48,792 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 895,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan ATLAS 10 1/2 FT 2001
Nissan ATLAS 10 1/2 FT 2001

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan ATLAS 10 1/2 FT 2001
Nissan ATLAS 10 1/2 FT 2001

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1992
Nissan Vanette 1992

198,563 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan SINGLE WHEEL 2008
Changan SINGLE WHEEL 2008

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

141,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO LOKKA 2015
DFSK UNIMO LOKKA 2015

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1993
Nissan Caravan 1993

127,401 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 42 2006
Toyota KR 42 2006

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace KR42 2007
Toyota Townace KR42 2007

131,082 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,595,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 2000
Isuzu ELF 2000

99,999 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1997
Mazda Bongo 1997

360,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR27 1992
Toyota CR27 1992

210,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,195,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE NOAH GL 3C 1997
Toyota TOWNACE NOAH GL 3C 1997

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 Manual 1998
Toyota CR41 Manual 1998

198,652 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,795,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi KG-FB50AB 1999
Mitsubishi KG-FB50AB 1999

40,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2008
Toyota Coaster 2008

280,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serena GJ-8XXX vx 1996
Nissan Serena GJ-8XXX vx 1996

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

83,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Batta ACE 2007
Tata Batta ACE 2007

122,682 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan QD32 1996
Nissan Caravan QD32 1996

350,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1615 2006
Tata 1615 2006

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!