වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 109 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Boom truck 2004
Nissan Boom truck 2004

164,600 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan QD 2003
Nissan Caravan QD 2003

224,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townase 1990
Toyota townase 1990

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Blue 1980
Isuzu ELF Blue 1980

550,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu freezer lorry 2009
Isuzu freezer lorry 2009

215,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Lorry 2003
Isuzu Lorry 2003

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu fargo 1988
Isuzu fargo 1988

22,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO 2013
Mahindra MAXXIMO 2013

75,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki DIMO BATTA HT 2011
Suzuki DIMO BATTA HT 2011

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 740,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DOLPHIN LH 113 1991
Toyota DOLPHIN LH 113 1991

400,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 SINGLE CAB 2011
Tata 207 SINGLE CAB 2011

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

141,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Lorry 2015
Isuzu Lorry 2015

144,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2014
Mahindra MAXXIMO PLUS 2014

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan 10 1/2 FULL BODY 2008
Changan 10 1/2 FULL BODY 2008

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda BRAWNY SUPER LONG 1993
Mazda BRAWNY SUPER LONG 1993

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra MAXXIMO PLUS 2014
Mahindra MAXXIMO PLUS 2014

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan ATLAS 10 1/2 FT 2001
Nissan ATLAS 10 1/2 FT 2001

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton DOUBLE 2012
Foton DOUBLE 2012

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO 2015
DFSK UNIMO 2015

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR27 1993
Toyota CR27 1993

215,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,465,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2005
Toyota KDH 2005

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata EX 2 5 SPEED 2016
Tata EX 2 5 SPEED 2016

56,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 2017
Toyota KDH 223 2017

40,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,475,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!