දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Fitness Equipments
Fitness Equipments

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Powerline Treadmill PL-TM 7/6AS
Powerline Treadmill PL-TM 7/6AS

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 56,999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Fitness Equipments
Fitness Equipments

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Bench Maching
Bench Maching

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,900

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Sit Up Bench
Sit Up Bench

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,900

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Original Adidas Football Shoes
Original Adidas Football Shoes

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Basketball
Basketball

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Nike T90 Sport Shoe
Nike T90 Sport Shoe

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Orbitrak
Orbitrak

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Orbitrek
Orbitrek

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,499

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Shimano fishing reel bantam 10sg
Shimano fishing reel bantam 10sg

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Orbitreak elite
Orbitreak elite

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,999

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Powerline Treadmill PL-TM 7/6AS
Powerline Treadmill PL-TM 7/6AS

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 56,999

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - RECUMBENT CYCLE - VISION R-60
RECUMBENT CYCLE - VISION R-60

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 152,450

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - SUP-WIND
SUP-WIND

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 28
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Sleeping Bed
Sleeping Bed

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,200

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Long Distance Running Shoes (spikes)
Long Distance Running Shoes (spikes)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,500

දින 33
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Obitrack
Obitrack

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 38
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - POWER FIT
POWER FIT

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!