දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Shuttering Barbending & Concrete work
Shuttering Barbending & Concrete work

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound for rent
Sound for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - N.K TUBE WELLS
N.K TUBE WELLS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

විනාඩි 36
වෙනත් සේවා-කොළඹ - House plans for reasonable price.
House plans for reasonable price.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 10

පැය 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Sanjaya Tube Wells
Sanjaya Tube Wells

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Tube Well Service in Homagama
Tube Well Service in Homagama

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 600

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - CCTV Power Supply Repair
CCTV Power Supply Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Terrazzo , Titanium Cut & Polish
Terrazzo , Titanium Cut & Polish

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LCD LED TV Repair
LCD LED TV Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Speaker Winding
Speaker Winding

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound (ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර)
Sound (ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර)

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Plumbing and Tile works
Plumbing and Tile works

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 45,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Drone Rent DJI Phantom 4 V2 Aerial Videography
Drone Rent DJI Phantom 4 V2 Aerial Videography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Trusted Himansa Tube Well Service
Trusted Himansa Tube Well Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 11
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Tube Wells Lanka
Tube Wells Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 600

දින 12
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - HIMANSA TUBEWELL SERVICES
HIMANSA TUBEWELL SERVICES

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 13
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Construction Works
House Construction Works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 15
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Satalim and Construction service
Satalim and Construction service

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 130

දින 16
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Painting and Water Bass
Painting and Water Bass

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 100

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad Repair
iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 111

දින 16
Floor shine

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 17
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Plan & Construction/ Electrical/ CCTV installation
House Plan & Construction/ Electrical/ CCTV installation

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 20
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Professional water proofing
Professional water proofing

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 110

දින 20
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - විතාන නලළිං කාර්මිකයෝ. 001
විතාන නලළිං කාර්මිකයෝ. 001

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 23
වෙනත් සේවා-කොළඹ - House plans for reasonable price.
House plans for reasonable price.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 1,000

දින 24
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Tube well Plumbing
Tube well Plumbing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 25
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Shuttering Barbending & Concrete work
Shuttering Barbending & Concrete work

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 1,500

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!