දැන්විම් 263 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Homagama 10 perch sale
Homagama 10 perch sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land / For Sale pitipana Lot 10
Land / For Sale pitipana Lot 10

6.76 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land Plot in Homagama
Commercial Land Plot in Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale In Homagama (Lot 7)
Land for Sale In Homagama (Lot 7)

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama 10 perch sale
Homagama 10 perch sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Coconut land for sale Homagama
Coconut land for sale Homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama , Godagama
Land for sale in Homagama , Godagama

101.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Pitipana Lot 02
Land For Sale Pitipana Lot 02

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - හෝමාගමට ආසන්න ඉඩම
හෝමාගමට ආසන්න ඉඩම

11.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 158,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 8.15 P land in Homagama
8.15 P land in Homagama

8.15 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

9.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Thalagala
Land for Sale Thalagala

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale At Homagama-Diyagama.
Land For Sale At Homagama-Diyagama.

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - නේවාසික ඉඩමක් | Thalagala
නේවාසික ඉඩමක් | Thalagala

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,740,200 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 100 Perches land in Homagama
100 Perches land in Homagama

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Land
Homagama Land

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land /For Sale /Homagama /Lot No 07
Land /For Sale /Homagama /Lot No 07

9.17 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Homagama
Land In Homagama

11.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 158,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

7.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land Plot in Homagama
Commercial Land Plot in Homagama

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Homagama - Ideal Mega Park
Land In Homagama - Ideal Mega Park

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 112,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Homagama
Land for sale Homagama

13.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama | Thalagala Land
Homagama | Thalagala Land

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!