වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 224 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

7.04 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Horana
Land For Sale in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - අගනා තැනිතලා ඉඩමක් හෝමාගම
අගනා තැනිතලා ඉඩමක් හෝමාගම

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Malabe Lot 01
Land For Sale Malabe Lot 01

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Homagama
Land For Sale Homagama

3.0 අක්කර

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in homagama
Land for sale in homagama

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,850,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - හෝමාගම/Homagama වටිනා ඉඩම් කොටස්
හෝමාගම/Homagama වටිනා ඉඩම් කොටස්

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama
Land for Sale Homagama

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale homagama
Land For Sale homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - දිනෙන්දින වටිනාකම වැඩිවෙන ඉඩමක්/තලගල
දිනෙන්දින වටිනාකම වැඩිවෙන ඉඩමක්/තලගල

20.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,814,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10p | මීපේ ආසන්නව පොල් ඉඩම
10p | මීපේ ආසන්නව පොල් ඉඩම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 121,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - GREAT INVESTMENT in DIYAGAMA
GREAT INVESTMENT in DIYAGAMA

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Panagoda
Land for Sale in Panagoda

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - පදිංචියට කදිම ඉඩම / Homagama /Thalagala
පදිංචියට කදිම ඉඩම / Homagama /Thalagala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,380,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - පර්චස් 10.5 කුඹුරක් විකිණීමට පනාගොඩ
පර්චස් 10.5 කුඹුරක් විකිණීමට පනාගොඩ

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Land/Godagama/80m to Highlevel
Homagama Land/Godagama/80m to Highlevel

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - හෝමාගමට ආසන්න ඉඩම ( Plot 21)
හෝමාගමට ආසන්න ඉඩම ( Plot 21)

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,380,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - නාගරික පහසුව අතේදුරින් ඇති ඉඩමක්/හෝමාගම
නාගරික පහසුව අතේදුරින් ඇති ඉඩමක්/හෝමාගම

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,568,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in homagama
Land for sale in homagama

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

7.04 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Horana
Land For Sale in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - තලගල ඉඩමක් විකිණීමට..
තලගල ඉඩමක් විකිණීමට..

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama
Land for Sale Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Good residential area thalagala
Good residential area thalagala

20.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,814,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Homagama - Godagama
Land In Homagama - Godagama

30.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for Sale in Homagama (Lot6)
Land | for Sale in Homagama (Lot6)

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!