දැන්විම් 292 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for Sale in homagama
Residential Land for Sale in homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale- Homagama
Land for sale- Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moragahahena
Land for sale in Moragahahena

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for Sale in homagama
Residential Land for Sale in homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama Kottawa
Land for Sale Homagama Kottawa

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale- Homagama
Land for sale- Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - මීගොඩ ඉඩම්
මීගොඩ ඉඩම්

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - අනඟි බිම්කොටස් හෝමාගම කිරිවත්තූඩුවෙන්...
අනඟි බිම්කොටස් හෝමාගම කිරිවත්තූඩුවෙන්...

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale in Habarakada, Godagama
Land Sale in Habarakada, Godagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama | Kiriwattuduwa
Land for sale in Homagama | Kiriwattuduwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට ගොඩගම
ඉඩමක් විකිණීමට ගොඩගම

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 320,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Lot 15
Homagama Lot 15

6.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama - Thalagala
Land in Homagama - Thalagala

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Thalagala
Land for Sale - Thalagala

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Chilaw
Land for Sale in Chilaw

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Godagama
Land in Godagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Land Sale Padukka
10p Land Sale Padukka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 132,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land /For Sale /Homagama /Lot No 07
Land /For Sale /Homagama /Lot No 07

9.17 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 222,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - lot 14 Avissawella
Land For Sale - lot 14 Avissawella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 222,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Commercial Land plots for sale Homagama
10p Commercial Land plots for sale Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residentail Land Plots for Sale - Homagama
Residentail Land Plots for Sale - Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 7.21P Land block for sale - LOT 10
7.21P Land block for sale - LOT 10

7.21 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!