දැන්විම් 275 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama-Godagama
Land for Sale in Homagama-Godagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama - Pitipana
Land for sale in Homagama - Pitipana

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama , Kottawa
Land for Sale Homagama , Kottawa

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

9.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Thalagala Land For Sale
Thalagala Land For Sale

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,740,200 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - හෝමාගම
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - හෝමාගම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Pitipana Lot 02
Land For Sale Pitipana Lot 02

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land at Pitipana Junction, Homagama
Land at Pitipana Junction, Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Godagama , Habarakada
Land for sale in Godagama , Habarakada

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama l Thalagala Land for sale
Homagama l Thalagala Land for sale

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama for sale 02A
Land in Homagama for sale 02A

7.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - ගොඩගම, හොමගම
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - ගොඩගම, හොමගම

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama-Godagama
Land for Sale in Homagama-Godagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

8.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Meegoda , Watareka
Land for sale at Meegoda , Watareka

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Homagama Watareka
Land for sale at Homagama Watareka

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - හෝමාගම පර්චර්ස් 42ක අගනා බිම් කොටසක්
හෝමාගම පර්චර්ස් 42ක අගනා බිම් කොටසක්

42.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama.
Land for sale in Homagama.

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 269,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Godagama
Land for Sale in Godagama

8.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Thalagala
Land in Thalagala

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Thalagala
Land for sale in Thalagala

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale in Homagam
Land For sale in Homagam

25.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land /For Sale /Homagama /Lot No 07
Land /For Sale /Homagama /Lot No 07

9.17 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Meegoda, Artigala
Land for Sale in Meegoda, Artigala

16.37 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිනිමට - හෝමාගම
ඉඩමක් විකිනිමට - හෝමාගම

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!