දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fruit Plants
Fruit Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - බැංකොක් ඇන්තුරියමි
බැංකොක් ඇන්තුරියමි

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,900

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bird nest
Bird nest

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Agarwood Investment
Agarwood Investment

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 534,000

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Flowers And Plants
Orchid Flowers And Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Black Semiya Plant
Black Semiya Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Hoya Plants
Hoya Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid
Orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Kochi Miris(Nai Miris)
Kochi Miris(Nai Miris)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - නයි මිරිස් පැල
නයි මිරිස් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Flowers plant
Orchid Flowers plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Bee Honey
Bee Honey

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,000

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Aloe vera plants
Aloe vera plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium Orchids
Dendrobium Orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 48
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - මී පැණි
මී පැණි

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Sinoha Harvester
Sinoha Harvester

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!