දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bus For Hire
Bus For Hire

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 60

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Noah Van for Hire, Cheer Cabs, Fhj.
Noah Van for Hire, Cheer Cabs, Fhj.

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 30

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car Alto
Rent a Car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

විනාඩි 15
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car Honda Grace
Rent a Car Honda Grace

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 100,000

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Prius
Rent A Car Prius

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 4,000

පැය 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van For Hire KDH 10 Seater
Van For Hire KDH 10 Seater

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 40

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent Nissan Navara Double Cab
Rent Nissan Navara Double Cab

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 100,000

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Aqua
Rent A Car Aqua

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Easy Loan Toyota Premio -UNREGISTERED
Easy Loan Toyota Premio -UNREGISTERED

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,043

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van for Hire Dolphin Super Gl
Van for Hire Dolphin Super Gl

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 35

දින 2
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car wagon r
Rent A Car wagon r

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - 80% රෙජිස්ටඩ් ලීසිං KIA SPORTAGE
80% රෙජිස්ටඩ් ලීසිං KIA SPORTAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Wagon r
Rent A Car Wagon r

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - බදු වැඩීවිමට පෙර උපරිම ලීසිං BMW 740E
බදු වැඩීවිමට පෙර උපරිම ලීසිං BMW 740E

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 6
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van for Hire - Toyota Hiace
Van for Hire - Toyota Hiace

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 12,000

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Corolla 121 Auto Car for Rent
Corolla 121 Auto Car for Rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 63,000

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bola Rosa "29 Seater" Bus Hire/Rent
Bola Rosa "29 Seater" Bus Hire/Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 8
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Dimo batta Lorry rent
Dimo batta Lorry rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 8
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Nissan N16
Nissan N16

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - 29 Seat Mini Coaster Bus Hire/Rent
29 Seat Mini Coaster Bus Hire/Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 10
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Noah Van for Hire, Cheer Cabs, Fhj.
Noah Van for Hire, Cheer Cabs, Fhj.

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 30

දින 10
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent Prius
Rent Prius

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 4,000

දින 10
රථවාහන සේවා-කොළඹ - නිවාස මාරුවට Lorry for Hire
නිවාස මාරුවට Lorry for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 11
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Wagon r Stingray
Wagon r Stingray

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 345,000

දින 11
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bus For Hire (Non A/C)
Bus For Hire (Non A/C)

කොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 12
රථවාහන සේවා-කොළඹ - බජට් Movers Lorry Hire
බජට් Movers Lorry Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 950

දින 12
රථවාහන සේවා-කොළඹ - සුවිශේෂී උපරිම ලීසිං ණය TOYOTA KDH 200 SUPER GL
සුවිශේෂී උපරිම ලීසිං ණය TOYOTA KDH 200 SUPER GL

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!