දැන්විම් 6 න් 1-6 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හැටන් හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - ஹற்றன்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - ஹற்றன்

SSM Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - ஹட்டன்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - ஹட்டன்

Job One (pvt) Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - වරාය (පුද්) අංශට සේ්වකයන් - හැටන්
වරාය (පුද්) අංශට සේ්වකයන් - හැටන්

kithlanka

රු 49,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - නිෂ්පාදන අංශ සේවක / සේවිකාවන් - හැටන්
නිෂ්පාදන අංශ සේවක / සේවිකාවන් - හැටන්

සාමාජික

රු 42,000 - 49,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ණය නිලධාරි -හැටන්

Micro Finance

රු 20,000 - 25,000

නුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - ගුවන්තොටුප (පුද්) අංශය ඇබෑර්තු - හැටන්
ගුවන්තොටුප (පුද්) අංශය ඇබෑර්තු - හැටන්

kithlanka

රු 49,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!