වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 353 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හම්බන්තොට හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6 32GB (Used)
Apple iPhone 6 32GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - LG V10 64GB Rom/4GB Ram (Used)
LG V10 64GB Rom/4GB Ram (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 2,450

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6 16GB (Used)
Apple iPhone 6 16GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 23,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei GR3 3 GB RAM. (Used)
Huawei GR3 3 GB RAM. (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y9 new (Used)
Huawei Y9 new (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 41,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 2,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 1 (Used)
Nokia 1 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - LG K8 (Used)
LG K8 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y5 2017 (Used)
Huawei Y5 2017 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Sky 870i (Used)
Sky 870i (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J1 ace (Used)
Samsung Galaxy J1 ace (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S7 Edge (New)
Samsung Galaxy S7 Edge (New)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo F1s 3GB (Used)
Oppo F1s 3GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y6 2 (Used)
Huawei Y6 2 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!