වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 347 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හම්බන්තොට හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo F5 2017 (Used)
Oppo F5 2017 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y3 2 (Used)
Huawei Y3 2 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A33f (Used)
Oppo A33f (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A3s (Used)
Oppo A3s (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone SE I phone (Used)
Apple iPhone SE I phone (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo F3 Plus (Used)
Oppo F3 Plus (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 5.1 Plus Used (Used)
Nokia 5.1 Plus Used (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S3 s 3 (Used)
Samsung Galaxy S3 s 3 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A3s (Used)
Oppo A3s (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J6 32GB (Used)
Samsung Galaxy J6 32GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Xiaomi Redmi Pro (Used)
Xiaomi Redmi Pro (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A77 (Used)
Oppo A77 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S (Used)
Samsung Galaxy S (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - LG G3 Space Grey (Used)
LG G3 Space Grey (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y3 2017 Dual Sim (Used)
Huawei Y3 2017 Dual Sim (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6 64Gb (Used)
Apple iPhone 6 64Gb (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 37,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!