වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 369 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හම්බන්තොට හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

විනාඩි 31
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 105 Dual Sim (Used)
Nokia 105 Dual Sim (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 2,200

පැය 3
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy Grand (Used)
Samsung Galaxy Grand (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J7 MAX 32GB (Used)
Samsung Galaxy J7 MAX 32GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei GR3 2017 Dual sim (Used)
Huawei GR3 2017 Dual sim (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J5 2016 (New)
Samsung Galaxy J5 2016 (New)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S8 64gb (Used)
Samsung Galaxy S8 64gb (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 49,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Nova 2i black (Used)
Huawei Nova 2i black (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 5S Gold (Used)
Apple iPhone 5S Gold (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Moto X4 xT1754 (Used)
Moto X4 xT1754 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 1,700

පැය 6
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Sky Vega a770 (Used)
Sky Vega a770 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J5 Prime (Used)
Samsung Galaxy J5 Prime (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Vivo V11 Pro 2018 (Used)
Vivo V11 Pro 2018 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo F5 2017 (Used)
Oppo F5 2017 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J2 pro (Used)
Samsung Galaxy J2 pro (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo F1s new plus (Used)
Oppo F1s new plus (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A57 Used (Used)
Oppo A57 Used (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 1200 (Used)
Nokia 1200 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A3s (Used)
Oppo A3s (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!