වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,511 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero Maxi Truck 2018
Mahindra Bolero Maxi Truck 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,799,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta 2013
Dimo Batta 2013

39,658 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 915,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi CANTER LORRY 1996
Mitsubishi CANTER LORRY 1996

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every 1998
Suzuki every 1998

115,310 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Xenon 2015
Tata Xenon 2015

15,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,535,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu hight 2014
Daihatsu hight 2014

47,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher Full body lorry 2014
Eicher Full body lorry 2014

46,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 2011
Ashok Leyland 2011

350,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 909 1990
Tata 909 1990

75,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 530,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 1998
Isuzu Tipper 1998

131,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

1,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin Highroof 1998
Toyota Dolphin Highroof 1998

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Kr42 2007
Toyota Kr42 2007

127,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace KR42 1998
Toyota Townace KR42 1998

196,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Civilian 2007
Nissan Civilian 2007

128,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota hiace lh 71 1988
Toyota hiace lh 71 1988

400,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota townace 1994
Toyota townace 1994

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR42 2007
Toyota KR42 2007

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Lorry 2011
Isuzu ELF Lorry 2011

85,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Bola Rosa bus 2003
Mitsubishi Bola Rosa bus 2003

265,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF අඩි14 1/2 Lorry 2010
Isuzu ELF අඩි14 1/2 Lorry 2010

79,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF අඩි16 1/2 Lorry 2010
Isuzu ELF අඩි16 1/2 Lorry 2010

70,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,050,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 2516 2013
Ashok Leyland 2516 2013

148,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2007
Suzuki Every 2007

106,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,140,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1994
Toyota Townace 1994

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF අඩි14 1/2 Lorry 2010
Isuzu ELF අඩි14 1/2 Lorry 2010

80,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Lion Face 2002
Mazda Lion Face 2002

220,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!