වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,664 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every SEMI JOIN 2017
Suzuki Every SEMI JOIN 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 14.5F -30c 2010
Isuzu Freezer 14.5F -30c 2010

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 201 2014
Toyota KDH Super GL 201 2014

54,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

විනාඩි 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 GL 2013
Toyota KDH 201 GL 2013

56,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,950,000

විනාඩි 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan GL-L 1995
Nissan Caravan GL-L 1995

277,024 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH GL 201 2013
Toyota KDH GL 201 2013

46,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,950,000

විනාඩි 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan E25 2011
Nissan Caravan E25 2011

90,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,150,000

විනාඩි 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 221 Highroof 2014
Toyota KDH 221 Highroof 2014

61,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

විනාඩි 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Noah KR 42 2002
Toyota Noah KR 42 2002

90,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,095,000

විනාඩි 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Motor Lorry 1983
Isuzu ELF Motor Lorry 1983

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,240,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR42 Townace Disel 1999
Toyota KR42 Townace Disel 1999

148,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo 2011
Mahindra Maxximo 2011

59,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 760,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Esquire 2015
Toyota Esquire 2015

2,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,375,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1510 Leyland Bus 2004
Tata 1510 Leyland Bus 2004

180,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Buddy Van 2014
Suzuki Every Buddy Van 2014

56,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,310,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 350 1999
Isuzu ELF 350 1999

190,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH Petrol GL 2014
Toyota KDH TRH Petrol GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2010
Tata Dimo Batta 2010

57,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 635,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo plus 2014
Mahindra Maxximo plus 2014

77,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hijet buddy truck 2015
Toyota Hijet buddy truck 2015

3,758 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every PC 2018
Suzuki Every PC 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan E25 2010
Nissan caravan E25 2010

135,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV200 2011
Nissan NV200 2011

107,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,325,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tusker Super 2005
Ashok Leyland Tusker Super 2005

235,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,285,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer Truck 2013
Isuzu Freezer Truck 2013

108,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu HIJET 1999
Daihatsu HIJET 1999

100,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Bady Van 2013
Mitsubishi Bady Van 2013

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!