වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,501 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Petrol SGL HIACE 2014
Toyota Petrol SGL HIACE 2014

40,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 223 HIGH ROOF 2018
Toyota KDH 223 HIGH ROOF 2018

3,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra maximo 2012
Mahindra maximo 2012

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

විනාඩි 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi canter 1988
Mitsubishi canter 1988

90,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

විනාඩි 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH123 1997
Toyota LH123 1997

162,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,590,000

විනාඩි 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan GL 1996
Nissan Caravan GL 1996

75,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hino Freezer Truck 2011
Toyota Hino Freezer Truck 2011

91,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 1994
Mitsubishi Canter 1994

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland MITR 2015
Ashok Leyland MITR 2015

370,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Diana 1996
Toyota Diana 1996

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu HIJET 2014
Daihatsu HIJET 2014

69,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 4hf1 1997
Isuzu Tipper 4hf1 1997

260,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan e25 GX 2002
Nissan Caravan e25 GX 2002

362,578 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,375,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1992
Toyota Dolphin 1992

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,685,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 182 2004
Toyota Dolphin 182 2004

19,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Turbo Intercooler 2012
Ashok Leyland Turbo Intercooler 2012

253,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Wagon Turbo 2018
Suzuki Every Wagon Turbo 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - micro mpv junior 2014
micro mpv junior 2014

28,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tusker Super lorry 1995
Ashok Leyland Tusker Super lorry 1995

170,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

61,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 709 Full body 1988
Tata 709 Full body 1988

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 2011
Toyota KDH Super GL 2011

79,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,260,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 GL 2012
Toyota KDH 201 GL 2012

82,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,825,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda lion face 2012
Mazda lion face 2012

88,534 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH Petrol GL 2014
Toyota KDH TRH Petrol GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,240,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 2007
Nissan Vanette 2007

158,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vyg23 1982
Nissan Vyg23 1982

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!