වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,580 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu HIJET TRUCK SEP 2014
Daihatsu HIJET TRUCK SEP 2014

27,630 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2001
Suzuki Every 2001

119,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

51,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,545,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan EVERY CLIPPER 2016
Nissan EVERY CLIPPER 2016

27,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,360,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Lorry 4BA1 1979
Isuzu Lorry 4BA1 1979

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Scpio 2018
Mahindra Scpio 2018

3,569 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

64,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,540,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero maxi plus 2016
Mahindra Bolero maxi plus 2016

59,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FAW 2009
Isuzu FAW 2009

75,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 685,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan LARGO 1993
Nissan LARGO 1993

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vannete 2008
Nissan Vannete 2008

82,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Grand Hiece 2008
Toyota Grand Hiece 2008

145,223 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH - TRH 200K 2014
Toyota KDH - TRH 200K 2014

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi rosa 2018
Mitsubishi rosa 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Vannete VX 1998
Mazda Vannete VX 1998

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 205 2007
Toyota KDH 205 2007

197,545 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lotto 1992
Toyota Lotto 1992

176,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,225,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TRH200 HIACE 2014
Toyota TRH200 HIACE 2014

33,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolpin Super GL 1990
Toyota Dolpin Super GL 1990

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

32,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,540,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV 350 2014
Nissan NV 350 2014

59,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH SUPER GL 2015
Toyota KDH SUPER GL 2015

41,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 221 High roof 2014
Toyota KDH 221 High roof 2014

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin LH 1994
Toyota Dolphin LH 1994

243,470 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coster Bus 2007
Toyota Coster Bus 2007

76,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota townace 2006
Toyota townace 2006

130,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 GL 2013
Toyota KDH 201 GL 2013

58,480 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,900,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!