වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 251 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Ab Coaster (Exercise Machine)
Ab Coaster (Exercise Machine)

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight Plate New
Weight Plate New

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 165

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - 20kg weight set with bars
20kg weight set with bars

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,400

විනාඩි 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym equipments
Gym equipments

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 320,000

විනාඩි 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Pen fishing reel
Pen fishing reel

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - M2 FITNESS TRACKER
M2 FITNESS TRACKER

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,600

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fitbit Charge 2
Fitbit Charge 2

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Rock gym machine
Rock gym machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Camping Tent 4 Person
Camping Tent 4 Person

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,999

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - SMART FITNESS EMS
SMART FITNESS EMS

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,900

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Revoflex Xtreme Body Workout KIT
Revoflex Xtreme Body Workout KIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,800

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Multifunction Knife
Multifunction Knife

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 450

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Orbitreck
Orbitreck

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Sit-up Bench
Sit-up Bench

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight Plates Iron Gold Cups
Weight Plates Iron Gold Cups

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 150

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Golf Bat
Golf Bat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipment
Gym Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 75,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Bench Press Machine
Bench Press Machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipment
Gym Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Soft Bat
Soft Bat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cycle
Cycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill BH
Treadmill BH

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 150,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - PUMA English Willow Cricket Bat
PUMA English Willow Cricket Bat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Ladies Bicycle
Ladies Bicycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Threadmill
Threadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Full gym set
Full gym set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 500,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!