වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 243 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Orbitrek machines new
Orbitrek machines new

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,499

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - CARDIO GYM BIKE - EQUIPMENT
CARDIO GYM BIKE - EQUIPMENT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Football boots
Football boots

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

පැය 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Quantum Fitness Treadmill
Quantum Fitness Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 95,000

පැය 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fat burners
Fat burners

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

පැය 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Diet Machine
Diet Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight Bench
Weight Bench

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,499

පැය 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fitness machine
Fitness machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 300,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - AB King Pro
AB King Pro

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Home Gym
Home Gym

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 160,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Iron Plate
Iron Plate

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 165

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipment
Gym Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipment
Gym Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 350,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Football Shoes
Football Shoes

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Athletic spice AVI
Athletic spice AVI

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Xiaomi MI Band 3
Xiaomi MI Band 3

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - 5KG KETTLE BELL
5KG KETTLE BELL

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,750

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fishing rod
Fishing rod

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Sega Football boot Original
Sega Football boot Original

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,600

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym machine
Gym machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Taylormade R11s Driver - RH/10.5/Regular
Taylormade R11s Driver - RH/10.5/Regular

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Batting Pads
Batting Pads

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Yonex Duora Z Strike Racket
Yonex Duora Z Strike Racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 19,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket Boots
Cricket Boots

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,700

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Table Tennis Racket
Table Tennis Racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Q-Track Multi Gym
Q-Track Multi Gym

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 49,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Japan exercising bicycle
Japan exercising bicycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!