වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kelaniya
Room for rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - AC Room For Rent In Katunayake
AC Room For Rent In Katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Welisara - Kandana
Room for Rent in Welisara - Kandana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - කාමර කුලියට දීම - එඩේරමුල්ල
කාමර කුලියට දීම - එඩේරමුල්ල

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kiribathgoda
Rooms for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT IN KADAWATHA
ROOM FOR RENT IN KADAWATHA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rent Room in Ja-ela
Rent Room in Ja-ela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ANNEX FOR RENT IN KELANIYA
ANNEX FOR RENT IN KELANIYA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for a working - Kadawathe
Room for a working - Kadawathe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Welisara
Room for rent in Welisara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in - Kadawatha
Rooms for Rent in - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms/ Annex for Executive Ladies Kelaniya
Rooms/ Annex for Executive Ladies Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for ladies - Rajagiriya (Kalapaluwawa)
Room for ladies - Rajagiriya (Kalapaluwawa)

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent in Katunayake
Annex for Rent in Katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Anex for Rent Kelaniya
Anex for Rent Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex fully tiled with furniture in kelaniya
Annex fully tiled with furniture in kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent - ja-ela
Annex for rent - ja-ela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kadawatha
Room for Rent in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - UP STAIR ANNEX FOR RENT IN KELANIYA
UP STAIR ANNEX FOR RENT IN KELANIYA

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Boarding Room Rent in Kiribathgoda
Boarding Room Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms For Rent In Ja ela
Rooms For Rent In Ja ela

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent Kapuwatta, Ja-ela
Room for Rent Kapuwatta, Ja-ela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - New Boarding House Biyagama
New Boarding House Biyagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Two rooms are available for a female in Dalugama
Two rooms are available for a female in Dalugama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Ja-Ela
Annex For Rent In Ja-Ela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex room rent Katunayake
Annex room rent Katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Dalugama Kalaniya
Rooms for rent in Dalugama Kalaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 5

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!