වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Biyagama
Rooms for rent in Biyagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent - Mahara
Rooms for Rent - Mahara

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT KELANIYA, KIRIBATHGODA
HOUSE FOR RENT KELANIYA, KIRIBATHGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex near kelaniya university for rent
Annex near kelaniya university for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 52,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent - Minuwangoda
Annex for rent - Minuwangoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - NEW ANNEXES FOR RENT in Delgoda
NEW ANNEXES FOR RENT in Delgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT - Kadawatha
ROOM FOR RENT - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - katunayake
Room for rent - katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex - Katunayaka Minuwangoda Road
Annex - Katunayaka Minuwangoda Road

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent Kelaniya
Room for rent Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Apartment Room for Rent in Ja-ela
Apartment Room for Rent in Ja-ela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent near Kelaniya University
Annex for rent near Kelaniya University

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent near to Kelaniya Temple
Annex for rent near to Kelaniya Temple

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - For Rent Seperate Annex
For Rent Seperate Annex

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex to rent close Gampaha town
Annex to rent close Gampaha town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kiribathgoda
Annex for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms Available-Sharing-Single @ Wattala
Rooms Available-Sharing-Single @ Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms For Rent In Delgoda
Rooms For Rent In Delgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Family Annex for rent in Kelaniya
Family Annex for rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms For Rent in Biyagama
Rooms For Rent in Biyagama

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Boarding Room Rent in Kiribathgoda
Boarding Room Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair house for rent in Kiribathgoda
Upstair house for rent in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Up stair house & Annex for rent Seeduwa
Up stair house & Annex for rent Seeduwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent Kiribathgoda
Annex For Rent Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex room rent katunayake
Annex room rent katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!