දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Compost
Compost

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 250

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Orchid fertilizer (උඩවැඩියා පොහොර )
Orchid fertilizer (උඩවැඩියා පොහොර )

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 17
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut shell
Coconut shell

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Tea wholesale
Tea wholesale

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 350

දින 36
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - පොහොර
පොහොර

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 38
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat
Coco Peat

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,000

දින 42
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - එලු පොහොර
එලු පොහොර

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 250

දින 47
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Chocolate Slabs
Chocolate Slabs

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 275

දින 51
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 190

දින 53
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 53
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!