දැන්විම් 1,381 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩම්

Land for sale in Kadawatha

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,160,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Nittambuwa
Land for sale in Nittambuwa

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - කොළඹ නුවර මාර්ගයේ ඉඹුල්ගොඩ(බැලුම්මහර​)
කොළඹ නුවර මාර්ගයේ ඉඹුල්ගොඩ(බැලුම්මහර​)

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Delgoda
Land For Sale In Delgoda

39.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,700,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land For Sale in Gampaha
Residential Land For Sale in Gampaha

124.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kadawatha
Land For Sale In Kadawatha

27.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 27
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale at Pallegama
Land for Sale at Pallegama

36.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 41
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Mirigama, Gampaha.
Land for Sale in Mirigama, Gampaha.

50.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 48,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1 යි
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Peliyagoda
Land for sale - Peliyagoda

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Jaela
Land for sale in Jaela

12.4 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Gampaha
Land for sale in Gampaha

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 127,500 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for Sale in Negombo
Valuable Land for Sale in Negombo

200.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kandana
Land for sale in Kandana

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land at Udugampola Gampaha
Valuable Land at Udugampola Gampaha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala area
Land for sale in Wattala area

9.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Property - Kiribathgoda
Residential Property - Kiribathgoda

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Katulanda
Land For Sale - Katulanda

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - වේයන්ගොඩ නගර සීමවෙන් ඉඩමක්
වේයන්ගොඩ නගර සීමවෙන් ඉඩමක්

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Makola.
Land for sale in Makola.

65.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Kiribathgoda 10 p Land
Kiribathgoda 10 p Land

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in gampaha / plot 05
Land for sale in gampaha / plot 05

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Fale Dompe Town
Land For Fale Dompe Town

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 215,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Delgoda. Kanduboda
Land For Sale Delgoda. Kanduboda

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kochchikade
Land for sale in Kochchikade

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda
Land for Sale - Kiribathgoda

360.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Wattala
Valuable land for sale in Wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 14,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!