දැන්විම් 1,271 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - 25 Perches Land for Sale Kadawatha
25 Perches Land for Sale Kadawatha

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 535,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house in Ja-Ela
Land with house in Ja-Ela

32.85 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | MCP L661 Kiribathgoda
Land | MCP L661 Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Negombo
Land for sale - Negombo

35.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Waliweriya
Land for sale Waliweriya

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house in Kadawatha
Land with house in Kadawatha

26.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Gampaha
Land In Gampaha

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house for sale in wattala
Land with house for sale in wattala

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale with Old House
Land for Sale with Old House

3.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha
Land For Sale - Kadawatha

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kandana
Land For Sale In Kandana

90.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Negombo Town
Land In Negombo Town

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Gampaha
Land for Sale Gampaha

22.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale kadawatha
Land for sale kadawatha

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Ragama
Land For Sale - Ragama

175.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Gampaha
Land For Sale in Gampaha

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 895,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Gampaha
Land for sale - Gampaha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land For Sale - Divulapitiya
Valuable Land For Sale - Divulapitiya

92.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Udugampola
Land for sale in Udugampola

140.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Nittambuwa
Land in Nittambuwa

60.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Katunayaka Adiambalama | Plot 1
Land in Katunayaka Adiambalama | Plot 1

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Ganemulla.
Land For Sale Ganemulla.

13.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Veyangoda
Land For Sale in Veyangoda

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE WATTALA- MATAGODA
LAND FOR SALE WATTALA- MATAGODA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 අක්කරයකට

පැය 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Negombo
Land for sale - Negombo

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 255,000 පර්ච් එකකට

පැය 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!