දැන්විම් 1,504 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Negombo
Land for sale Negombo

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Residential/commercial Land for Sale in Delgoda
Valuable Residential/commercial Land for Sale in Delgoda

80.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kandana
Land for Sale - Kandana

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Gampaha
Land For Sale - Gampaha

80.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala.
Land for sale in Wattala.

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Welikatiya,Pamunugama
Land for sale in Welikatiya,Pamunugama

75.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with A House - Ja-Ela
Land with A House - Ja-Ela

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land For Sale Hospital Rd Ragama
Residential Land For Sale Hospital Rd Ragama

17.9 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 14,400,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda Makola
Land for Sale - Kiribathgoda Makola

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Delgoda
Land For Sale in Delgoda

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kadana
Land for sale in kadana

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - ජා-ඇල අනර්ඝ ඉඩම හා නිවස විකිණීමට
ජා-ඇල අනර්ඝ ඉඩම හා නිවස විකිණීමට

26.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Udugampola /plot 42
Land in Udugampola /plot 42

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 132,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land for Sale in Ja Ela Minuwangoda Rd
Commercial Land for Sale in Ja Ela Minuwangoda Rd

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - 23.8 Resistant Land for Sale Gampaha
23.8 Resistant Land for Sale Gampaha

23.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land And Old House - Kadawatha
Commercial Land And Old House - Kadawatha

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Blocks for Sale in Ja-Ela.
Land Blocks for Sale in Ja-Ela.

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - 30 Perches Land for Sale at Indigolla, Gampaha
30 Perches Land for Sale at Indigolla, Gampaha

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha
Land For Sale - Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Resident land For Sale in Kadana
Resident land For Sale in Kadana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,900,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Gampaha
Land For Sale In Gampaha

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,900,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale- Gampaha
Land for Sale- Gampaha

22.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Nittambuwa Town
Land For Sale In Nittambuwa Town

12.83 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 7,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගම්පහ - 11.8P /LAND /FOR /SALE IN KIRIBATHGODA
11.8P /LAND /FOR /SALE IN KIRIBATHGODA

11.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Gampaha
Land for sale in Gampaha

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Wattala
Land for sale - Wattala

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!