වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 595 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - General Clerk (Female ) - Ja Ela
General Clerk (Female ) - Ja Ela

Easy English Academy , 95/A , Wewala,Ja -Ela

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - It Marketing Executive - Kelaniya
It Marketing Executive - Kelaniya

INFINITY IT SOLUTIONS (PVT) LTD

රු 20,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Negombo
Sales Executive - Negombo

Super Unique International (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ආරක්ෂක නිළධාරීන් - කටුනායක
ආරක්ෂක නිළධාරීන් - කටුනායක

Global International Services (pvt) Ltd

රු 60,000 - 65,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - නිෂ්පාදන අංශ සේවකයින් - පෑලියගොඩ
නිෂ්පාදන අංශ සේවකයින් - පෑලියගොඩ

Global International Services (pvt) Ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Ganemulla
Graphic Designer - Ganemulla

Ropekta Print

රු 13,000 - 15,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Steward - Negombo
Steward - Negombo

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Accounts Assistant - Kiribathgoda

MinMark Consultax

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Store Assistant – Kadana
Store Assistant – Kadana

Pearlkey Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Water Dispenser Service Mechanic - Kandana
Water Dispenser Service Mechanic - Kandana

DSI Mount Spring Water (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Recovery Officer - Kadawatha
Recovery Officer - Kadawatha

Commercial Recovery service pvt ltd

රු 50,000 - 60,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Product Sections Employee - Ja Ela
Product Sections Employee - Ja Ela

Global International Services (pvt) Ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Assistant - Wattala
Accounts Assistant - Wattala

CATWALK SHOE INDUSTRIES PVT LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Driver - Kandana

Sam cabs

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ලිපිකරු තනතුර - ගම්පහ
ලිපිකරු තනතුර - ගම්පහ

ස්ප්‍රින්ග් ලන්කා

රු 22,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Sales Executive - Kadawatha

Plywood house

රු 75,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer Female - Ja-Ela
Graphic Designer Female - Ja-Ela

Newton Arts

රු 10,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Call Center Assistance - Kadawatha
Call Center Assistance - Kadawatha

Business People Solutions

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කලමණාකරු - කිරිබත්ගොඩ
කලමණාකරු - කිරිබත්ගොඩ

ස්ප්‍රින්ග් ලන්කා

රු 18,000 - 21,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Waiter - Negombo
Waiter - Negombo

Molly's House

රු 18,000 - 28,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Reception Manager - Negombo

Herman Dikker Travels (Pvt) Ltd.

රු 50,000 - 70,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Female Accounts Assistant - Kelaniya
Female Accounts Assistant - Kelaniya

ISURU RECRUITMENT

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Purchasing cum Accounts Executive - Wattala
Purchasing cum Accounts Executive - Wattala

Chinese Dragon Cafe (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Delivery Rider - Kiribathgoda

domex

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Recovery Officer - Negombo
Recovery Officer - Negombo

Commercial Recovery service pvt ltd

රු 50,000 - 60,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - HR Trainee - Kiribathgoda
HR Trainee - Kiribathgoda

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 12,000 - 15,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Katunayaka
Driver - Katunayaka

firststop

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!