වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 395 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Customer Care Executive - Kiribathgoda
Customer Care Executive - Kiribathgoda

Computer Hardware Technician & Sales/Customer Care

රු 15,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Showroom Sales Assistant - Gampaha
Showroom Sales Assistant - Gampaha

Aradana Phone Shop

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cashier - Kiribathgoda
Cashier - Kiribathgoda

Private Cinema Hall

රු 25,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Officer - Minuwangoda
Marketing Officer - Minuwangoda

RANKETHA ORGANIZATION PVT LTD

රු 20,000 - 22,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Ja-Ela
Graphic Designer - Ja-Ela

Janitha Bakers (PVT) Ltd

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Outlet Cashier - Minuwangoda
Outlet Cashier - Minuwangoda

Janitha Bakers (PVT) Ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Designer - Gampaha
Web Designer - Gampaha

ANTS Creation

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

රියදුරු - ගම්පහ

Jeewaka Herbal Products (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Admin Clerk - Kiribathgoda
Admin Clerk - Kiribathgoda

isuru recruitment

රු 15,000 - 20,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Client Service Executive - Kiribathgoda
Client Service Executive - Kiribathgoda

Auto asia fleet management

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - General Clerk - Ja Ela
General Clerk - Ja Ela

isuru recruitment

රු 18,000 - 22,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - JCB Helpers - Kadawatha
JCB Helpers - Kadawatha

Sithumina Group

රු 10,000 - 12,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Commissary Crew - Kelaniya
Commissary Crew - Kelaniya

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Electrician - Katunayaka

Auto Dee's Car Solution

රු 40,000 - 55,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සහාය කලමනාකරු - ගම්පහ
සහාය කලමනාකරු - ගම්පහ

Granton international

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Gampaha
Sales Representative - Gampaha

Crown Food

රු 18,000 - 55,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළද සහයකයින් - කටුනායක
වෙළද සහයකයින් - කටුනායක

Surapathi Family Super

රු 25,000 - 27,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Graphic Designer - Mirigama

PromoTEES

රු 15,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Kelaniya
Driver - Kelaniya

Private

රු 35,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - අලෙවි නියෝජිත - නුගේගොඩ
අලෙවි නියෝජිත - නුගේගොඩ

STAR AYURVEDIC

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Admin Executive - Kiribathgoda
Admin Executive - Kiribathgoda

Auto asia fleet management

රු 25,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Manager - Wattala
Manager - Wattala

R&G Capital (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මැණික් කැපීම ඔප දැමීම නිලදාරී
මැණික් කැපීම ඔප දැමීම නිලදාරී

SAK Gems & Jewellery

රු 15,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Lorry Driver Cum Laborers - Biyagama

Global Trading & Marketing (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Export Executive - Biyagama

Global Trading & Marketing (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Receptionist - Minuwangoda

Matammana Orthopedic Suppliers Company (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කන්ටේනටර් රථ රියදුරන් - ගම්පහ
කන්ටේනටර් රථ රියදුරන් - ගම්පහ

Daylight (pvt)Ltd

රු 40,000 - 60,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!