වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 556 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පිළිගැනීමේ නිලධාරි -කිරිබත්ගොඩ
පිළිගැනීමේ නිලධාරි -කිරිබත්ගොඩ

fotofriends

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Kadawatha
Graphic Designer - Kadawatha

PixelCape

රු 20,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සහාය සුපරීක්ෂක - මිගමුව
සහාය සුපරීක්ෂක - මිගමුව

granton international

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක - ගම්පහ
සුපරීක්ෂක - ගම්පහ

granton international

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Gampaha
Delivery Rider - Gampaha

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Gampaha
Crew Member - Gampaha

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Debt Collector - Peliyagoda
Debt Collector - Peliyagoda

Suzuki Motors Lanka Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Promotion Officer - Negombo
Promotion Officer - Negombo

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයන් - නිට්ටඹුව
බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයන් - නිට්ටඹුව

godakanda herbals (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant - Gampaha
Office Assistant - Gampaha

Nenasala ICT Center - Gampaha

රු 10,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior Executive - Negombo
Senior Executive - Negombo

LB Finance PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - A/C TECHNICIAN / TRAINEE - Wattala
A/C TECHNICIAN / TRAINEE - Wattala

FROSTAIRE INDUSTRIES PVT LTD

රු 20,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Salesman Male- Female Kadawatha

OLINCO HOUSE

රු 10,000 - 75,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Systems Coordinator - Gampaha
Systems Coordinator - Gampaha

Eclass Educational Solutions

රු 20,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Mechanic - Ja-Ela

Nwow(pvt)ltd

රු 24,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
HR Executive Assistant - Kiribathgoda

Indra group of companies

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Negombo
Crew Member - Negombo

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Negombo
Delivery Rider - Negombo

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Kiribathgoda
Delivery Rider - Kiribathgoda

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistants (Male/Female)
Sales Assistants (Male/Female)

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කාර්යාල සහයක - මීරිගම
කාර්යාල සහයක - මීරිගම

granton marketing international gampaha

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Part Time Crew Member - Kiribathgoda
Part Time Crew Member - Kiribathgoda

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider(Part Time) - Kiribathgoda
Delivery Rider(Part Time) - Kiribathgoda

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Junior Graphic Designer - Kiribathgoda
Junior Graphic Designer - Kiribathgoda

Jewellery Lanka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member(Part Time) - Maharagama
Crew Member(Part Time) - Maharagama

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කන්ටේනර් රථ සහයකයින් - ගම්පහ
කන්ටේනර් රථ සහයකයින් - ගම්පහ

Pehasara Consulting Service

රු 52,000 - 85,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Room Boy - Katunayake
Room Boy - Katunayake

Solutions (PVT) ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!