වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 4,439 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kalagedihena
House for Sale in Kalagedihena

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Ragama
House for Sale Ragama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - 4 Br Single House for Sale in Katunayaka
4 Br Single House for Sale in Katunayaka

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House in Delgoda
House in Delgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA
BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete Brandnew House for Sale Negombo
Complete Brandnew House for Sale Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Two story House for Sale - Kelaniya
Two story House for Sale - Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House in Negombo
Brand New House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Nittambuwa
House For Sale In Nittambuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාස

රු 100,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House in Negombo
Brand New House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - To by Brand New House in Negombo
To by Brand New House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kelaniya
House for Sale - Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Architect Design House for Sale in Ganemulla
Architect Design House for Sale in Ganemulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,850,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House for Sale in Wathupitiwala, Nittambuwa.
Two Storied House for Sale in Wathupitiwala, Nittambuwa.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete Beautiful House for Sale Negombo
Complete Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Sale for House in Kirillawala Town.
Sale for House in Kirillawala Town.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete Luxury House for Sale Negombo
Complete Luxury House for Sale Negombo

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Good Living Completed House for Sale in Negombo
Good Living Completed House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful Area Renovated Remote Gare Fixed House for Sale - Negombo
Beautiful Area Renovated Remote Gare Fixed House for Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Ragama
House for Sale - Ragama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Spacious Well Built on Luxury Brand New House for Sale in Negombo
Spacious Well Built on Luxury Brand New House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury Brand New House for Sale in Negombo Dalupotha
Luxury Brand New House for Sale in Negombo Dalupotha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Mint Condition Brand New House for Sale in Negombo
Mint Condition Brand New House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Fresh Brand New House for Sale in Negombo Area
Fresh Brand New House for Sale in Negombo Area

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete Luxury House for Sale Negombo
Complete Luxury House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury 2 Storey House for Sale in Negombo
Luxury 2 Storey House for Sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!