වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 4,450 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Ragama
House for Sale Ragama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Ja-Ela
House for Sale in Ja-Ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Udugampola
House For Sale In Udugampola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,600,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Minuwangoda
House for Sale - Minuwangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Negombo
House for Sale Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,200,000

නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for Sale in Seeduwa
Brand New House for Sale in Seeduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

නිවාස-ගම්පහ - Vip Brand New 2 Storied House Negombo
Vip Brand New 2 Storied House Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 42,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Urapola
House For Sale In Urapola

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Lake City Ja-ela
House for sale in Lake City Ja-ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Naranwala - Gampaha
House for Sale in Naranwala - Gampaha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,300,000

නිවාස-ගම්පහ - Luxury 2 Storied House in Negombo
Luxury 2 Storied House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Negombo Town- Brand New House for Sale
Negombo Town- Brand New House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 42,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Gampaha | Yakkala
House for sale in Gampaha | Yakkala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

නිවාස-ගම්පහ - Ja-Ela Kotugoa House for Sale
Ja-Ela Kotugoa House for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale Seeduwa
Luxury House for Sale Seeduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 49,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Newly Design Complete House for Sale in Negombo
Newly Design Complete House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful Newly Built House for Sale in Negombo
Beautiful Newly Built House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House Gampaha Udugampola For Sale
House Gampaha Udugampola For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,200,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 4 Storey House With Bulid For Sale In Negombo
4 Storey House With Bulid For Sale In Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 4 Br Single House for Sale in Katunayaka
4 Br Single House for Sale in Katunayaka

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House in Delgoda
House in Delgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya.
House for Sale in Kelaniya.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA
BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Gampaha
House for Sale - Gampaha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

නිවාස-ගම්පහ - Complete Brandnew House for Sale Negombo
Complete Brandnew House for Sale Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House with Land for Sale in Kadawatha
House with Land for Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,250,000

නිවාස-ගම්පහ - Two story House for Sale - Kelaniya
Two story House for Sale - Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!