වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 1,526 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique brass candles holder
Antique brass candles holder

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New Electric Guitars 🎸
New Electric Guitars 🎸

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Coins - Sri Lanka
Old Coins - Sri Lanka

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Geni Oby5 Moving Head
Geni Oby5 Moving Head

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland XP 50
Roland XP 50

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Crown Amplifiers
Crown Amplifiers

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mow Audio Amp
Mow Audio Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Lacer Light Seven Star
Lacer Light Seven Star

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - LP Afuche / Cabasa Mini Black LP234-BK
LP Afuche / Cabasa Mini Black LP234-BK

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,950

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL SRX 718 SINGLE BIN
JBL SRX 718 SINGLE BIN

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Power Can Stage Light
Power Can Stage Light

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Embossed abstract floral design with multi colours
Embossed abstract floral design with multi colours

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Fire - Abstract Painting Embossed Multi Colours
Fire - Abstract Painting Embossed Multi Colours

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Abstract embossed painting done only by palette knives
Abstract embossed painting done only by palette knives

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,850

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ruwanwelisaya Canvas painting by palette knives
Ruwanwelisaya Canvas painting by palette knives

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland Spd Sx
Roland Spd Sx

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

පැය 5
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Water Walking Balls
Water Walking Balls

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 65,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Tone bank
Tone bank

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

පැය 5
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Air Dancer Blower
Air Dancer Blower

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 22,000

පැය 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Wall Clock
Antique Wall Clock

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,500

පැය 5
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Air Dancers with 1500 W Blower
Air Dancers with 1500 W Blower

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 42,000

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sony Amplifier with Two Gemnini Stand Speakers
Sony Amplifier with Two Gemnini Stand Speakers

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Upakarana
Parani Upakarana

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - M3 B/new
M3 B/new

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Kuda ath pathrayak
Kuda ath pathrayak

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,400

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Total Gym Bed
Total Gym Bed

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

පැය 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Exercise Cyberbike
Exercise Cyberbike

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!