වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - BRAND NEW MF240 Tractor 2018
BRAND NEW MF240 Tractor 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,995,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Sale Items
Sale Items

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

පැය 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota Tractor L4508 DI( ට්‍රැක්ටර් )
Kubota Tractor L4508 DI( ට්‍රැක්ටර් )

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,995,000

පැය 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MASSEY FERGUSON MF240 Tractor
MASSEY FERGUSON MF240 Tractor

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,095,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota 8FD Diesel Forklift for Sale
Toyota 8FD Diesel Forklift for Sale

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Wheel Loader
Wheel Loader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,550,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - IHI EXCAVATOR 30 NX
IHI EXCAVATOR 30 NX

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco mark 2 rufter crain
Kobelco mark 2 rufter crain

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 11,000,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 410,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tadano 45-50 Ton Rough Terrain crane
Tadano 45-50 Ton Rough Terrain crane

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 37,500,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - mahindra 575 DI
mahindra 575 DI

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - IHI 30 Excavation
IHI 30 Excavation

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota Loader
Kubota Loader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - LEYLAND CRANE FOR SALE
LEYLAND CRANE FOR SALE

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM BOBCAT Excavator
TCM BOBCAT Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi MM55 CAT Excavator
Mitsubishi MM55 CAT Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift Ton 4 1/2 (Diesal)
Toyota Forklift Ton 4 1/2 (Diesal)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)
TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO Loader/ BullDozer
KOBELCO Loader/ BullDozer

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU D25 Dumper
KOMATSU D25 Dumper

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MF240 Tractor With Loader
MF240 Tractor With Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,950,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - John Deere Tractor
John Deere Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tafe 45D Tractor
Tafe 45D Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tractor
Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota L4508 Tractor
Kubota L4508 Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB Jack Model Turbo
JCB Jack Model Turbo

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!