වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 157 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - CAT 320D EXCAVATOR
CAT 320D EXCAVATOR

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - BRAND NEW MF240 Tractor 2018
BRAND NEW MF240 Tractor 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,995,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - CONCRETE MIXER
CONCRETE MIXER

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HITACHI EXCAVATOR 120-3
HITACHI EXCAVATOR 120-3

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,100,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu
Komatsu

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX 4 x Backhoe loader
JCB 3CX 4 x Backhoe loader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB Backhoe loader
JCB Backhoe loader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Fork lift
Fork lift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,100,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi Fuso Crane Boom Truck
Mitsubishi Fuso Crane Boom Truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,700,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hanix 27 excavator
Hanix 27 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 30-7 iron track Line
Komatsu 30-7 iron track Line

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 320,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Air man pds125
Air man pds125

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hitachi ex120-3 excavator
Hitachi ex120-3 excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm 35 excaveter
Mitsubishi mm 35 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Comatsu 200-6
Comatsu 200-6

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco sk 27 excaveter
Cobelco sk 27 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,525,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu PC 200-6E Excavator
Komatsu PC 200-6E Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 9,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco sk 27 excaveter
Cobelco sk 27 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - 5 Ton crane KATO
5 Ton crane KATO

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 30-8 excavator
Komatsu 30-8 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,275,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO CRANE 35TON
KOBELCO CRANE 35TON

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 18,500,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Nissan forklift
Nissan forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hitachi Loader
Hitachi Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Loader
Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Loader
Komatsu Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi loader
Mitsubishi loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,975,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT
TCM FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!