වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX Bachoe Loader Digger
JCB 3CX Bachoe Loader Digger

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - YALE Forklift - 3 Ton
YALE Forklift - 3 Ton

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

පැය 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mahindra YUVO 575DI Tractor
Mahindra YUVO 575DI Tractor

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,770,000

පැය 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MF240 Tractor With Loader 2018
MF240 Tractor With Loader 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,950,000

පැය 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MF240 BRAND NEW Tractor ට්‍රැක්ටර් 2018
MF240 BRAND NEW Tractor ට්‍රැක්ටර් 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,095,000

පැය 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX Bachoe Loader Digger
JCB 3CX Bachoe Loader Digger

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO WHEEL LOADER
KOBELCO WHEEL LOADER

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar B27
Yanmar B27

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,380,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Boom Truck
Boom Truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,200,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Like New Hand Tractor + Trailer
Like New Hand Tractor + Trailer

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Honda RF810 Tractor
Honda RF810 Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 50,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Concrete Mixer Truck isuzu
Concrete Mixer Truck isuzu

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Isuzu Boom TADANO 1991
Isuzu Boom TADANO 1991

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,550,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB P-12
JCB P-12

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,450,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mahindra 575 DI tractor
Mahindra 575 DI tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 825,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hino EB 300 1986
Hino EB 300 1986

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,500,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - IHI 30mm Excavation
IHI 30mm Excavation

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar Y30W Loader
Yanmar Y30W Loader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 795,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3XC
JCB 3XC

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - yanmar yb 27 -2 excaveter
yanmar yb 27 -2 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar Yb 27 Excaveter
Yanmar Yb 27 Excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm35 excaveter
Mitsubishi mm35 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm45 B excaveter
Mitsubishi mm45 B excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota Tractor L4508 2018
Kubota Tractor L4508 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,195,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massey Ferguson Mf240 Tractor 2018
Massey Ferguson Mf240 Tractor 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,195,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Fork Lift 7 Ton
Komatsu Fork Lift 7 Ton

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!