වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MF240 BRAND NEW Tractor 2018- Massey Ferguson
MF240 BRAND NEW Tractor 2018- Massey Ferguson

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,095,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota Tractor Rotary With 54 Blade
Kubota Tractor Rotary With 54 Blade

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Harvester Machine
Harvester Machine

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tafe Tractor-Disc Break
Tafe Tractor-Disc Break

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,985,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Roller 10 Ton Volvo
Roller 10 Ton Volvo

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Jcb 3 Cx P12
Jcb 3 Cx P12

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Nissan Forklift 1.5 Ton
Nissan Forklift 1.5 Ton

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 360,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - L 4508 Dl 4x4 Tractor
L 4508 Dl 4x4 Tractor

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota Tractors 4 Wheel
Kubota Tractors 4 Wheel

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Forklift 3 Ton Petrol
Komatsu Forklift 3 Ton Petrol

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift Diesel 3 Ton
Toyota Forklift Diesel 3 Ton

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX P12
JCB 3CX P12

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX P8
JCB 3CX P8

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX P12
JCB 3CX P12

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,250,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - IHI 30 Excavation
IHI 30 Excavation

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Jcb P12
Jcb P12

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cat D4 D
Cat D4 D

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,400,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Roller
Roller

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 400,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Dash Excavation
Komatsu Dash Excavation

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu
Komatsu

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Jcb 3 Cx
Jcb 3 Cx

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,775,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Excavator
Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT
TCM FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - 135 Massey Ferguson Tractor
135 Massey Ferguson Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Fork Lift Diesel 2.5 Ton
Toyota Fork Lift Diesel 2.5 Ton

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Sakai SW900 Road Roller
Sakai SW900 Road Roller

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift
Toyota Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!