වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi Boom Truck 4WD 2008
Mitsubishi Boom Truck 4WD 2008

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - BRAND NEW MF240 Tractor 2018
BRAND NEW MF240 Tractor 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,995,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco Sk60
Kobelco Sk60

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,650,000

පැය 1 යි
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - 595di
595di

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

පැය 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komotsu 30-7
Komotsu 30-7

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

පැය 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Forklift
Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

පැය 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB..
JCB..

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU PC-30-8
KOMATSU PC-30-8

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MASSEY FERGUSON MF240 Tractor
MASSEY FERGUSON MF240 Tractor

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,095,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - BOBCAT 763 SKID STEER LOADER
BOBCAT 763 SKID STEER LOADER

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift
Toyota Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 300,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU - F020 Forklift
KOMATSU - F020 Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - LAND ROVER TRAILER.
LAND ROVER TRAILER.

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 300,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX 2006
JCB 3CX 2006

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,450,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hino Concreete Mixer Truck
Hino Concreete Mixer Truck

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 10,500,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota Tractor L4508 DI
Kubota Tractor L4508 DI

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,975,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi Boom Truck 2003
Mitsubishi Boom Truck 2003

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 11,800,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Fork Lift
Komatsu Fork Lift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 585,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco SK 100 Mark 3 Excavator
Kobelco SK 100 Mark 3 Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,600,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco SK 100 Mark 3 Excavator
Kobelco SK 100 Mark 3 Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,600,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu PC 80-5 Excavator
Komatsu PC 80-5 Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,250,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - FURUKAWA FL120A Wheel Loader
FURUKAWA FL120A Wheel Loader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu PC 30/6 Excavator
Komatsu PC 30/6 Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - H27 Hanix Excavator
H27 Hanix Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Failing machine
Failing machine

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!