දැන්විම් 257 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bankok olu manel nelum
Bankok olu manel nelum

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - බැංකොක් වැන්ඩා මල්
බැංකොක් වැන්ඩා මල්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,450

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 190

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Virgin Black Pepper
Virgin Black Pepper

ගම්පහ, ආහාර

රු 500

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lipstick
Lipstick

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail plant
Foxtail plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bird nest plant
Bird nest plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Water motor
Water motor

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - 20 Anthurium Plants with Pots
20 Anthurium Plants with Pots

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanda near blooming
Vanda near blooming

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids fromThailand
Dendrobium orchids fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vegetable Plants
Vegetable Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Colour Full Aglonema
Colour Full Aglonema

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Masbedda (gymnema sylvestre)
Masbedda (gymnema sylvestre)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid (ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඕකිඩ්)
Orchid (ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඕකිඩ්)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - රෝස පැළ
රෝස පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - කපුරු පැළ
කපුරු පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Kolikuttu kesel pela
Kolikuttu kesel pela

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 90

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium
Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota harvesters
Kubota harvesters

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pepper Grains (gammiris)
Pepper Grains (gammiris)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!