දැන්විම් 193 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid plants / රතු කඩුපුල් පැල
Orchid plants / රතු කඩුපුල් පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Mud Crabs /Fresh scampi

ගම්පහ, ආහාර

විනාඩි 34
ආහාර-ගම්පහ - කොටුවෙන් නෙලන ලද නැවුම් අන්නාසි
දින 1
ඉවත දමන වියලි කජු කුරුටු.

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 1
Cashew Husk

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 1
WE NEED FRESH KING COCONUT FOR EXPORTING

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Cashew nut
Cashew nut

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,700

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky Plants 4 Pots (Minimum)
Lucky Plants 4 Pots (Minimum)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Prawns without shell
Prawns without shell

ගම්පහ, ආහාර

රු 750

දින 2
Kottan (tropical almond) fruits needed

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්
ආනයනික ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ornamental plants
Ornamental plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 66

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Rotary harvester
Rotary harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 3
Cinnamon, cardamom,cloves and pepper

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Chicken
Chicken

ගම්පහ, ආහාර

රු 460

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Chicken breast
Chicken breast

ගම්පහ, ආහාර

රු 490

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Tiger prawns
Tiger prawns

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dewadara plant for sale
Dewadara plant for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - පොල් ගෙඩ් .
පොල් ගෙඩ් .

ගම්පහ, ආහාර

රු 65

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Birdnest Plant
Birdnest Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Beautiful Kadupul plant
Beautiful Kadupul plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Sanderiana plant
Sanderiana plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids plants
Dendrobium orchids plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Up country No. 1 Tea
Up country No. 1 Tea

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 90

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid plants
Orchid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!