දැන්විම් 253 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Harvester ( Yanmar CA700)
Harvester ( Yanmar CA700)

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Palm Trees
Palm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - orchid
orchid

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bamboo plants
Bamboo plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aglaonema
Aglaonema

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Cashew Nuts
Cashew Nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,500

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Spicy Cashew Nuts
Spicy Cashew Nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,800

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid and Anthurium
Orchid and Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Nutella
Nutella

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,900

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cactus Plants
Cactus Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Battery Sprayers 16L
Battery Sprayers 16L

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Shampain plants
Shampain plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 2
කොට්ටම්බා කොළ අවශ්‍යයි.

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 2
කොට්ටම්බා කොළ අවශ්‍යයි.

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Kurakkan Flour
Kurakkan Flour

ගම්පහ, ආහාර

රු 185

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Plants
Orchid Plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Cheese -alvita
Cheese -alvita

ගම්පහ, ආහාර

රු 220

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky plants (විශාල)
Lucky plants (විශාල)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Choclate Cadbury 165g
Choclate Cadbury 165g

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pepper grains (gammiris)
Pepper grains (gammiris)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants
විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල්පැල
විසිතුරු මල්පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cordyline plants
Cordyline plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - IXORA
IXORA

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!