දැන්විම් 236 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - "සන්ෆලවර්" විසිතුරු මල් දැක්ම
"සන්ෆලවර්" විසිතුරු මල් දැක්ම

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්
ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Iguru plant
Iguru plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Hiru Table Salt
Hiru Table Salt

ගම්පහ, ආහාර

රු 450

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Italy Coffee
Italy Coffee

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ornamental Anthurium Plant
Ornamental Anthurium Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Flower Pots , Trees with Net House
Flower Pots , Trees with Net House

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Lilies
Water Lilies

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Kottu Roti
Kottu Roti

ගම්පහ, ආහාර

රු 160

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Chilly Pieces
Chilly Pieces

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Chilly Powder
Chilly Powder

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - King coconut
King coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 40

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Flavored King Coconut Water
Flavored King Coconut Water

ගම්පහ, ආහාර

රු 180

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Made Wheel
Made Wheel

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Agrimace Goyam Kapana Machine
Agrimace Goyam Kapana Machine

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pickme Lady Jane Anthurium
Pickme Lady Jane Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Blooming Orchid Pots
Blooming Orchid Pots

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 575

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Red Palm Trees
Red Palm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 2
Avocado/Mangosteen Wanted

ගම්පහ, ආහාර

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lady Jane Arthurian
Lady Jane Arthurian

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota Combine Havester Tractor 2019
Kubota Combine Havester Tractor 2019

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Rice ..
Rice ..

ගම්පහ, ආහාර

රු 77

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CAGRI CA 200
CAGRI CA 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!