වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර

ආහාර-ගම්පහ - Amexicana Creamy Cheddar Cheese
Amexicana Creamy Cheddar Cheese

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,000

විනාඩි 21
ආහාර-ගම්පහ - Tea Kola
Tea Kola

ගම්පහ, ආහාර

රු 200

පැය 1 යි
ආහාර-ගම්පහ - Crismas Cakes and Wedding
Crismas Cakes and Wedding

ගම්පහ, ආහාර

රු 55

පැය 9
ආහාර-ගම්පහ - Badairigy
Badairigy

ගම්පහ, ආහාර

රු 18

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Christmas Cake 90/=
Christmas Cake 90/=

ගම්පහ, ආහාර

රු 90

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - අපනයන තත්වයේ කංකුං
අපනයන තත්වයේ කංකුං

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - UK Cadbury Chocolate 185 g & 200
UK Cadbury Chocolate 185 g & 200

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,100

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Chilly Powder
Chilly Powder

ගම්පහ, ආහාර

රු 115

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - පාරම්පරික දේශීය සහල් සහ ධාන්‍ය වර්ග
දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Palm Oil
Palm Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 5,700

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Almarai Cheese Wedged at Kandana
Almarai Cheese Wedged at Kandana

ගම්පහ, ආහාර

රු 180

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Sunflower Oil
Sunflower Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 450

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - OLIVE OIL
OLIVE OIL

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,200

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Fresh Sri Lankan cashew
Fresh Sri Lankan cashew

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,200

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Olive Oil (extra Virgin)
Olive Oil (extra Virgin)

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,300

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - COCONUTS
COCONUTS

ගම්පහ, ආහාර

රු 46

දින 6
ආහාර-ගම්පහ - තේ කොළ
තේ කොළ

ගම්පහ, ආහාර

රු 90

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Desert
Desert

ගම්පහ, ආහාර

රු 45

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Coconut Sugar
Coconut Sugar

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,000

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - කොමඩු ව්කිනිමට ඇත
කොමඩු ව්කිනිමට ඇත

ගම්පහ, ආහාර

රු 30

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - Fresh Fish (seafood )
Fresh Fish (seafood )

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,000

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - Pineapple
Pineapple

ගම්පහ, ආහාර

රු 70

දින 10
ආහාර-ගම්පහ - Christmas Cake's
Christmas Cake's

ගම්පහ, ආහාර

රු 70

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Spiny Lobster
Spiny Lobster

ගම්පහ, ආහාර

රු 3,000

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - Fresh chicken
Fresh chicken

ගම්පහ, ආහාර

රු 375

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!