දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර

ආහාර-ගම්පහ - CHOCOLATES IMPORTED FROM UK
CHOCOLATES IMPORTED FROM UK

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

පැය 1
ආහාර-ගම්පහ - Pure Ceylon Black Tea Leaves
Pure Ceylon Black Tea Leaves

ගම්පහ, ආහාර

රු 190

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Cashew
Cashew

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 48

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Natural Green Olives
Natural Green Olives

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - White Egg
White Egg

ගම්පහ, ආහාර

රු 15

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 290

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Himalayan Salt
Himalayan Salt

ගම්පහ, ආහාර

රු 500

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Almond
Almond

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,400

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - BBQ Ready to Eat
BBQ Ready to Eat

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Kolis bite
Kolis bite

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - SANJEEWA
SANJEEWA

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,000

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - කොස් පැල
කොස් පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, ආහාර

රු 250

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - සාම්ප්‍රදායික මාලු ජාඩි , Fish jadi 250g
දින 9
ආහාර-ගම්පහ - පොල් විකිනීමට
පොල් විකිනීමට

ගම්පහ, ආහාර

රු 47

දින 10
ආහාර-ගම්පහ - ගම්මිරිස්
ගම්මිරිස්

ගම්පහ, ආහාර

රු 600

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Katta karawala
Katta karawala

ගම්පහ, ආහාර

රු 860

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Dates with ghee
Dates with ghee

ගම්පහ, ආහාර

රු 760

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - Inginee Milk
Inginee Milk

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,370

දින 14
ආහාර-ගම්පහ - Cinnamon sticks
Cinnamon sticks

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,500

දින 14
ආහාර-ගම්පහ - Kaju wikinimata
Kaju wikinimata

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,400

දින 15
ආහාර-ගම්පහ - බෝතල් කල පානීය ජලය....
බෝතල් කල පානීය ජලය....

ගම්පහ, ආහාර

රු 180

දින 15
ආහාර-ගම්පහ - Whittaker's Premium New Zealand Choc
Whittaker's Premium New Zealand Choc

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,900

දින 16
ආහාර-ගම්පහ - Kurakkan Flour
Kurakkan Flour

ගම්පහ, ආහාර

රු 160

දින 16
ආහාර-ගම්පහ - Cashew Nuts
Cashew Nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!