දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර

ආහාර-ගම්පහ - Cashew nut
Cashew nut

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,700

පැය 6
ආහාර-ගම්පහ - Prawns without shell
Prawns without shell

ගම්පහ, ආහාර

රු 750

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Chicken
Chicken

ගම්පහ, ආහාර

රු 460

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Chicken breast
Chicken breast

ගම්පහ, ආහාර

රු 490

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Tiger prawns
Tiger prawns

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - පොල් ගෙඩ් .
පොල් ගෙඩ් .

ගම්පහ, ආහාර

රු 65

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Mango.
Mango.

ගම්පහ, ආහාර

රු 60

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - RAW PEANUT
RAW PEANUT

ගම්පහ, ආහාර

රු 250

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Manyokka
Manyokka

ගම්පහ, ආහාර

රු 40

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - අන්නාසි
අන්නාසි

ගම්පහ, ආහාර

රු 40

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - වටලප්පන්
වටලප්පන්

ගම්පහ, ආහාර

රු 40

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - Pineapple
Pineapple

ගම්පහ, ආහාර

රු 85

දින 16
ආහාර-ගම්පහ - Watalappan
Watalappan

ගම්පහ, ආහාර

රු 50

දින 18
ආහාර-ගම්පහ - UnRoasted Chilli Powder
UnRoasted Chilli Powder

ගම්පහ, ආහාර

රු 120

දින 19
ආහාර-ගම්පහ - Karawala
Karawala

ගම්පහ, ආහාර

රු 280

දින 21
ආහාර-ගම්පහ - Himalaya Rock Salt
Himalaya Rock Salt

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,500

දින 22
ආහාර-ගම්පහ - Chokolates
Chokolates

ගම්පහ, ආහාර

රු 315

දින 26
ආහාර-ගම්පහ - අන්නාසි....
අන්නාසි....

ගම්පහ, ආහාර

රු 55

දින 29
ආහාර-ගම්පහ - Fresh Tiger Shrimps
Fresh Tiger Shrimps

ගම්පහ, ආහාර

රු 900

දින 31
ආහාර-ගම්පහ - Pork....
Pork....

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 33
ආහාර-ගම්පහ - Murukku
Murukku

ගම්පහ, ආහාර

රු 475

දින 36
ආහාර-ගම්පහ - Cashew nuts ( Kaju)
Cashew nuts ( Kaju)

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,650

දින 38
ආහාර-ගම්පහ - Papadam
Papadam

ගම්පහ, ආහාර

රු 230

දින 40
ආහාර-ගම්පහ - මංඤොක්කා
මංඤොක්කා

ගම්පහ, ආහාර

රු 40

දින 41
ආහාර-ගම්පහ - Jadii
Jadii

ගම්පහ, ආහාර

රු 320

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!