දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර

ආහාර-ගම්පහ - Rambutan
Rambutan

ගම්පහ, ආහාර

රු 2

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Durian
Durian

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Pasta sauce
Pasta sauce

ගම්පහ, ආහාර

රු 450

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Nutella chocolate
Nutella chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,300

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Mawane Rabutan
Mawane Rabutan

ගම්පහ, ආහාර

රු 4

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Duriyan
Duriyan

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 6
ආහාර-ගම්පහ - මඤ්ඤොක්කා
මඤ්ඤොක්කා

ගම්පහ, ආහාර

රු 35

දින 6
ආහාර-ගම්පහ - Rabutan
Rabutan

ගම්පහ, ආහාර

රු 4

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Duriyan
Duriyan

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - Amba warga
Amba warga

ගම්පහ, ආහාර

රු 20

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Chicken whole leg
Chicken whole leg

ගම්පහ, ආහාර

රු 325

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Chicken skeen legs
Chicken skeen legs

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 17
ආහාර-ගම්පහ - Durian
Durian

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 19
ආහාර-ගම්පහ - Devil cashew( kaju )
Devil cashew( kaju )

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,900

දින 25
ආහාර-ගම්පහ - Kanthale Curd
Kanthale Curd

ගම්පහ, ආහාර

රු 200

දින 29
ආහාර-ගම්පහ - මඤ්ඤොක්කා
මඤ්ඤොක්කා

ගම්පහ, ආහාර

රු 30

දින 30
ආහාර-ගම්පහ - මඤ්ඤොක්කා අල
මඤ්ඤොක්කා අල

ගම්පහ, ආහාර

රු 35

දින 31
ආහාර-ගම්පහ - Cashew nuts
Cashew nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,650

දින 31
ආහාර-ගම්පහ - මඤ්ඤොක්කාඅල Maiyokka ala
මඤ්ඤොක්කාඅල Maiyokka ala

ගම්පහ, ආහාර

රු 35

දින 33
ආහාර-ගම්පහ - thalapatha malu
thalapatha malu

ගම්පහ, ආහාර

රු 550

දින 33
ආහාර-ගම්පහ - Chicken breast
Chicken breast

ගම්පහ, ආහාර

රු 380

දින 33
ආහාර-ගම්පහ - Tea....
Tea....

ගම්පහ, ආහාර

රු 650

දින 34
ආහාර-ගම්පහ - CASHU NUTS ..KAJU MADA
CASHU NUTS ..KAJU MADA

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,400

දින 38
ආහාර-ගම්පහ - Sri Lankan Dry fish
Sri Lankan Dry fish

ගම්පහ, ආහාර

රු 380

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!