වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - මිනුවන්ගොඩ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට

1,200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office Building in Ja Ela
Office Building in Ja Ela

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale Negombo
Commercial building for sale Negombo

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 276,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for sale in Gampaha
Property for sale in Gampaha

1,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale in Gampaha
Shop Space | For Sale in Gampaha

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Ja-Ela
Shop Space | For Sale Ja-Ela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,700,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Kadawatha
Shop Space | For Sale Kadawatha

214 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel Sale in Negombo Area
Hotel Sale in Negombo Area

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office Building in Ja Ela
Office Building in Ja Ela

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,850,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Factory warehouse for sale seduwa
Factory warehouse for sale seduwa

350,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,400,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - RUNNING HOTEL SALE AT NEGOMBO
RUNNING HOTEL SALE AT NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Well Running Boutique Hotel in Gampaha
Well Running Boutique Hotel in Gampaha

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop in Gampaha
Shop in Gampaha

220 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,250,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - CARGILLS showroom for sale in Yakkala
CARGILLS showroom for sale in Yakkala

4,816 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 56,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel With Apartments Negombo
Hotel With Apartments Negombo

6,624 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale in Veyangoda
Shop for sale in Veyangoda

349 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 700,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for Sale - Ja ela
Commercial Property for Sale - Ja ela

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for Sale Kiribathgoda
Building for Sale Kiribathgoda

10,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Halfly Done Building Negombo
Halfly Done Building Negombo

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 8 ROOMS GUEST HOUSE - NEGOMBO
8 ROOMS GUEST HOUSE - NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for Sale in Gampaha
Commercial Property for Sale in Gampaha

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Brand New Building for Sale in Kandana
Brand New Building for Sale in Kandana

12,100 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 87,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property - Nittambuwa
Commercial Property - Nittambuwa

15,200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building with Land for Sale in Dompe
Building with Land for Sale in Dompe

1,800 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,850,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for Sale - Gampaha
Building for Sale - Gampaha

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Sale Central plaza - Nittambuwa
Sale Central plaza - Nittambuwa

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - GUEST HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO AREA
GUEST HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO AREA

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!