වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building - Gampaha
Commercial Building - Gampaha

1,250 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

පැය 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale Miriswatta
Building for sale Miriswatta

320 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Katunayaka | Hotel MCP C0501
Katunayaka | Hotel MCP C0501

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Katunayaka | Hotel MCP C0502
Katunayaka | Hotel MCP C0502

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 3 Storey Building Minuwangoda Town
3 Storey Building Minuwangoda Town

2,400 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Two stories shop for sale in Veyangoda
Two stories shop for sale in Veyangoda

130 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,750,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - NEGOMBO TOURIST SITE GUEST HOUSE
NEGOMBO TOURIST SITE GUEST HOUSE

3,360 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Fuel station in Ganemulla
Fuel station in Ganemulla

2,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 95,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property in kalagedihena
Commercial Property in kalagedihena

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,800,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse for sale Kelaniya
Warehouse for sale Kelaniya

50,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for sale - Delgoda
Commercial Property for sale - Delgoda

11,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 59,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - NEGOMBO 3 STOREY SHOP FOR SALE
NEGOMBO 3 STOREY SHOP FOR SALE

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Restaurant For Sale In Negonbo
Restaurant For Sale In Negonbo

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale In Sandalankawa
Building For Sale In Sandalankawa

2,750 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Negombo Hotel for Sale
Negombo Hotel for Sale

7,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - GUEST HOUSE FOR SALE NEGOMBO
GUEST HOUSE FOR SALE NEGOMBO

3,360 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Holiday Home for Sale in Negombo
Holiday Home for Sale in Negombo

1,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,250,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for Sale in Thihariya
Building for Sale in Thihariya

5,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Ja-ela | Hotel MCP 515
Ja-ela | Hotel MCP 515

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 460,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Seeduwa | Building Sale MCP688
Seeduwa | Building Sale MCP688

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 280,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for Sale In Negombo
Hotel for Sale In Negombo

4,084 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Wattala commercial property for sale
Wattala commercial property for sale

13,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Luxury Villa Available Sale Pamunugama
Luxury Villa Available Sale Pamunugama

3,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop with Land for Sale in Gampaha
Shop with Land for Sale in Gampaha

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - GUEST HOUSE FOR SALE NEGOMBO
GUEST HOUSE FOR SALE NEGOMBO

3,360 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!