වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Moderen Two Floor Building sale in dompe town
Moderen Two Floor Building sale in dompe town

3,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel For Sale in Narammala
Hotel For Sale in Narammala

5,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Workshop Warehouse Office & Factory Sapugaskanda Kiribathgoda
Workshop Warehouse Office & Factory Sapugaskanda Kiribathgoda

13,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 170,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Moderen Two Floor Building sale in dompe town
Moderen Two Floor Building sale in dompe town

3,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Running Boutique Hotel for Sale in Negombo City
Running Boutique Hotel for Sale in Negombo City

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Business Place for Sale in - Biyagama
Business Place for Sale in - Biyagama

4,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Industrial Area - Ja ELa
Industrial Area - Ja ELa

60,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 600,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for Sale in Enderamulla
Commercial Property for Sale in Enderamulla

13,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property - Mirigama
Commercial Property - Mirigama

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Sale Central plaza (Commercial Property) - Pasyala
Sale Central plaza (Commercial Property) - Pasyala

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale in Orex City, Ekala, Ja-Ela
Shop for Sale in Orex City, Ekala, Ja-Ela

202 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale Negombo
Commercial building for sale Negombo

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 276,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for rent - Wattala
Building for rent - Wattala

1,700 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 135,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale in Gampaha
Shop Space | For Sale in Gampaha

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Ja-Ela
Shop Space | For Sale Ja-Ela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,700,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Kadawatha
Shop Space | For Sale Kadawatha

214 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Well Running Boutique Hotel situated in Weliveriya.
Well Running Boutique Hotel situated in Weliveriya.

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse for Sale - Kelaniya
Warehouse for Sale - Kelaniya

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 600,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Pharmacy for Sale in Ja Ela
Pharmacy for Sale in Ja Ela

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 800,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale in Dalupitiya Road, Mahara, Kadawatha
Shop for Sale in Dalupitiya Road, Mahara, Kadawatha

800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for Sale Gampaha
Commercial Property for Sale Gampaha

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 3 story building for sale Minuwangoda
3 story building for sale Minuwangoda

1,400 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for Sale in - Negombo
Hotel for Sale in - Negombo

19,619 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 450,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building with Land for Sale in Dompe
Commercial Building with Land for Sale in Dompe

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,850,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale in Rosevilla Junction
Shop for Sale in Rosevilla Junction

544 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for Sale in Negombo
Hotel for Sale in Negombo

19,584 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 130,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale Minuwangoda
Shop for Sale Minuwangoda

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!