වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Kalagedihena
Building for sale in Kalagedihena

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for Sale (House with Shop)
Building for Sale (House with Shop)

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,200,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale in Naiwala
Shop for Sale in Naiwala

169 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,650,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale near Negombo Beach
Hotel for sale near Negombo Beach

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop FOR SALE in kadawatha
Shop FOR SALE in kadawatha

1,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට වත්තල
ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට වත්තල

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Gampaha ground floor building
Gampaha ground floor building

400 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial condo in kiribathgoda
Commercial condo in kiribathgoda

10,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop sale at Thihariya
Shop sale at Thihariya

180 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,800,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Gampaha, Pasyala
Building for sale in Gampaha, Pasyala

6,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 43,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop-Ground Floor-Gampaha
Shop-Ground Floor-Gampaha

180 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,650,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Biyagama
Building for sale in Biyagama

4,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale in Negombo
Shop for sale in Negombo

11 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 550,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop/Building for Sale in Seeduwa
Shop/Building for Sale in Seeduwa

1,906 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - RECEPTION HALL FOR SALE - DANOWITA
RECEPTION HALL FOR SALE - DANOWITA

5,100 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 72,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale at Ja Ela
Commercial building for sale at Ja Ela

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale in Negombo
Hotel for sale in Negombo

4,084 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop For Sale in Minuwangoda
Shop For Sale in Minuwangoda

800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Ware House For Sale in WATTALA
Ware House For Sale in WATTALA

8,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Kadawatha
Shop Space | For Sale Kadawatha

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Veyangoda
Shop Space | For Sale Veyangoda

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Ja - Ela
Building for sale in Ja - Ela

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Ja-ela
Shop Space | For Sale Ja-ela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Yakkala
Shop Space | For Sale Yakkala

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,400,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Gampaha
Shop Space | For Sale Gampaha

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,500,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!