වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Orex city shop for sale - Ja-ela
Orex city shop for sale - Ja-ela

185 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Badminton Court with House Minuwangoda
Badminton Court with House Minuwangoda

17,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for sale Kandy Rd Yakkala Town
Property for sale Kandy Rd Yakkala Town

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

පැය 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale at Excellent Place Kandana
Shop for Sale at Excellent Place Kandana

710 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel With restaurant for sale
Hotel With restaurant for sale

6,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building sale in Kadawatha
Commercial building sale in Kadawatha

4,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel For Sale - Minuwangoda
Hotel For Sale - Minuwangoda

8,712 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale in Orex City-Ja ela
Shop for sale in Orex City-Ja ela

185 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,400,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Factory For sale In Dekatana
Factory For sale In Dekatana

2,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale at Kadana Town.
Building for sale at Kadana Town.

12,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Fish Farm & 4 Acre Land - Badalgama
Fish Farm & 4 Acre Land - Badalgama

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Business Property for Sale in Minuwngoda
Business Property for Sale in Minuwngoda

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 59,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale - Negombo
Hotel for sale - Negombo

15 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for Sale in Minuwngoda
Property for Sale in Minuwngoda

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 59,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Kandana| Commercial Building | C0527-A
Kandana| Commercial Building | C0527-A

12,100 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 87,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Kandana
Commercial property | for sale Kandana

1,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,800,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building for Sale in kelaniya
Commercial Building for Sale in kelaniya

30,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale Negombo
Commercial building for sale Negombo

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 276,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale. - Negombo
Hotel for sale. - Negombo

16,335 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property Kelaniya
Commercial Property Kelaniya

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - BUILDING FOR SALE - MEERIGAMA
BUILDING FOR SALE - MEERIGAMA

2,600 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - කඩයක් විකිණීමට නිට්ටඹුව
කඩයක් විකිණීමට නිට්ටඹුව

500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building For Sale - Kadawatha
Commercial Building For Sale - Kadawatha

1,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for rent - Ja-Ela
Shop for rent - Ja-Ela

400 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - KP property | Land In Seeduwa
KP property | Land In Seeduwa

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property For Sale -Wattala
Commercial property For Sale -Wattala

900 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Office Building for Sale in Biyagama
Office Building for Sale in Biyagama

5,630 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 96,000,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!