දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartment | Wattala
Luxury Apartment | Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 19,600,000

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment in Nittambuwa Airport rd
Apartment in Nittambuwa Airport rd

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Ragama
Apartment for sale in Ragama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Fully furnished apartment for sale
Fully furnished apartment for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-ගම්පහ - 03 BR Apartment for Sale-Gampaha
03 BR Apartment for Sale-Gampaha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 11,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brand New Apartment in Wattala
Brand New Apartment in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kiribathgoda
House for Rent in Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 17,500

දින 7
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Appartment - Wattala
Appartment - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 19,600,000

දින 10
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale - Ja-ela
Apartment for sale - Ja-ela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 130,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-ගම්පහ - නිවස සහ ඉඩම විකිනිමට නිට්ටඹුව
නිවස සහ ඉඩම විකිනිමට නිට්ටඹුව

කාමර: 7, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-ගම්පහ - SEMI LUXURY House for rent in Wattala
SEMI LUXURY House for rent in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 55,000

දින 12
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | For sale Kadawatha
Apartment | For sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,500,000

දින 13
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | For Sale Dewalapola
Apartment | For Sale Dewalapola

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,200,000

දින 13
මහල් නිවාස-ගම්පහ - ඉඩම සහ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට-වේයන්ගොඩ
ඉඩම සහ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට-වේයන්ගොඩ

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 12,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Naiwala, Veyangoda
Apartment for sale in Naiwala, Veyangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,600,000

දින 24
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartments| NEMRA III | Wattala
Apartments| NEMRA III | Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 19,600,000

දින 28
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brand new house for sale- Negombo
Brand new house for sale- Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 145,000,000

දින 28
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Gampaha
Apartment for sale in Gampaha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 85,000,000

දින 33
මහල් නිවාස-ගම්පහ - THE BEST HOUSE IN NEGOMBO
THE BEST HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 42
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Ragama
Apartment for sale in Ragama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,000,000

දින 43
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brand New Semi Luxury Apartment for Sale
Brand New Semi Luxury Apartment for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 3

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 50
මහල් නිවාස-ගම්පහ - LUXURY APARTMENT IN NEGEMBO
LUXURY APARTMENT IN NEGEMBO

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 125,000,000

දින 51
මහල් නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW\ HOUSE FOR SALE NEGOMBO
BRAND NEW\ HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

දින 55
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Build house UP in Negombo
Build house UP in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 55
මහල් නිවාස-ගම්පහ - 2 BED 1 BATH HEART OF GAMPAHA
2 BED 1 BATH HEART OF GAMPAHA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,499,999

දින 58

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!