දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Ja - Ela, Ekala Apartments For Sale
Ja - Ela, Ekala Apartments For Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Ragama
Apartment for sale in Ragama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Wattala
Apartment for sale in Wattala

කාමර: 9, නානකාමර: 3

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 26
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Two Story Luxury Appartment in Ragama
Two Story Luxury Appartment in Ragama

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගම්පහ - CORAL CITY Luxury Living Apt Gampaha
CORAL CITY Luxury Living Apt Gampaha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,932,000

දින 40
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Gampaha
Apartment for sale in Gampaha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 9,800,000

දින 42
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartment for Sale Kiribathgoda
Luxury Apartment for Sale Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 15,050,000

දින 51
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury 2 BR Apartment - Kiribathgoda
Luxury 2 BR Apartment - Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,000,000

දින 52
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Kiribathgoda
Apartment for sale in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 17,600,000

දින 53
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Wattala
Apartment for sale in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,200,000

දින 55
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartment for Sale in Wattala
Luxury Apartment for Sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 17,387,000

දින 173
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Sale Kiribathgoda
Apartment for Sale Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,500,000

දින 224

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!