දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Sale - Gampaha
Apartment for Sale - Gampaha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 9,800,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brand New Apartment in Wattala
Brand New Apartment in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Minuwangoda
Apartment | Sale in Minuwangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 7,400,000

දින 8
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Nittambuwa
Apartment | Sale in Nittambuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,200,000

දින 8
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Veyangoda
Apartment | Sale in Veyangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Sanasa Apartment - Minuwangoda
Sanasa Apartment - Minuwangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartments in Wattala
Luxury Apartments in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,600,000

දින 11
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Star Class Beach Apartment for Sale Wattala
Star Class Beach Apartment for Sale Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

දින 20
මහල් නිවාස-ගම්පහ - APARTMENT FOR SALE NAIWALA
APARTMENT FOR SALE NAIWALA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,700,000

දින 25
මහල් නිවාස-ගම්පහ - 3 Br Apartment for Sale - Kadawatha
3 Br Apartment for Sale - Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 12,750,000

දින 32
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Kadawatha
Apartment | Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,500,000

දින 33
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Naiwala, Veyangoda
Apartment for sale in Naiwala, Veyangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,300,000

දින 38
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 38
මහල් නිවාස-ගම්පහ - 3 Bed Room Luxury Apartments Building for sale Wattala
3 Bed Room Luxury Apartments Building for sale Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 76,000,000

දින 44
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Hostel for sale - Katunayaka
Hostel for sale - Katunayaka

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,500,000

දින 45
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment For Sale - Wattala
Apartment For Sale - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!