වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 359 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Hiace 1988
Toyota Hiace 1988

600,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu ELP Tipper 1999
Isuzu ELP Tipper 1999

160,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra Bolero Maxi Truck 2011
Mahindra Bolero Maxi Truck 2011

18,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

විනාඩි 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu FREEZER 2013
Isuzu FREEZER 2013

119,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Dolphin 1995
Toyota Dolphin 1995

260,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu Freezer 14.5 2016
Isuzu Freezer 14.5 2016

284,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu ELF 250 1992
Isuzu ELF 250 1992

105,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Grand Hiace/Granvia 2007
Toyota Grand Hiace/Granvia 2007

103,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mitsubishi 4D 33 Canter 1995
Mitsubishi 4D 33 Canter 1995

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra maximo 2013
Mahindra maximo 2013

30,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Townace noah 2002
Toyota Townace noah 2002

150,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota CR42 1999
Toyota CR42 1999

178,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota dyna 1993
Toyota dyna 1993

150,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Unimo Lokka 2012
Unimo Lokka 2012

43,268 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 760,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland Viking 54 2010
Ashok Leyland Viking 54 2010

320,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland G45 1616 2017
Ashok Leyland G45 1616 2017

36,500 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Town Ace CR 27 1996
Toyota Town Ace CR 27 1996

234,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - FAW Crew cab 2012
FAW Crew cab 2012

85,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,445,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Unimo Lokka 2015
Unimo Lokka 2015

95,386 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan caravan E25 2005
Nissan caravan E25 2005

230,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata Dimo Lokka 2016
Tata Dimo Lokka 2016

32,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,685,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Caravan VRG 1985
Nissan Caravan VRG 1985

89,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 879,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - UNIMO LOKKA 2015
UNIMO LOKKA 2015

51,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton Dubbell 2013
Foton Dubbell 2013

53,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Noah KR 42 2002
Toyota Noah KR 42 2002

140,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Caravan GLL 1993
Nissan Caravan GLL 1993

300,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mazda Ford 1999
Mazda Ford 1999

520,092 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!