වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 402 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - MAN FUEL BOWSER 2008
MAN FUEL BOWSER 2008

800,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan vanette 1993
Nissan vanette 1993

236,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata LPT709 2015
Tata LPT709 2015

135,843 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata LFT 1613 2015
Tata LFT 1613 2015

70,746 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Dimo Batta TATA 2009
Dimo Batta TATA 2009

110,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 425,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra Maxximo 2014
Mahindra Maxximo 2014

145,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 935,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu ELF 250 1979
Isuzu ELF 250 1979

120,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mazda CREW CAB 2007
Mazda CREW CAB 2007

81,654 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu 4JB 1 1989
Isuzu 4JB 1 1989

142,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Suzuki every 2003
Suzuki every 2003

123,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,630,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Dayana 1991
Toyota Dayana 1991

141,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Super GL 2003
Toyota Super GL 2003

185,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton dubbell 2013
Foton dubbell 2013

100,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Unimo Lokka 2014
Unimo Lokka 2014

33,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 840,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Dolphin 113 1993
Toyota Dolphin 113 1993

165,800 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Unimo Lokka 2012
Unimo Lokka 2012

37,360 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mercedes-Benz MB140 1998
Mercedes-Benz MB140 1998

190,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - JAC tipper & Excavator 2007
JAC tipper & Excavator 2007

46,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KR 42 3C turbo 2001
Toyota KR 42 3C turbo 2001

147,300 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton dubbell 2012
Foton dubbell 2012

91,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 730,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland Dost 2015
Ashok Leyland Dost 2015

14,500 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota shel Lh 61 long 1989
Toyota shel Lh 61 long 1989

185,498 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota HIACE 300 2007
Toyota HIACE 300 2007

140,340 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 201 2014
Toyota KDH 201 2014

24,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,675,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 201 2016
Toyota KDH 201 2016

11,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,800,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu DUMP TRUCK 2000
Isuzu DUMP TRUCK 2000

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu Tipper 4HF-1 1996
Isuzu Tipper 4HF-1 1996

300,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!