වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 333 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Suzuki Every 2013
Suzuki Every 2013

47,930 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota CR 42 Townace Noah 1999
Toyota CR 42 Townace Noah 1999

200,500 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vanette 1993
Nissan Vanette 1993

290,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,830,000

විනාඩි 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 200 van 2006
Toyota KDH 200 van 2006

164,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Tipper 1993
Nissan Tipper 1993

100,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan D 21 1992
Nissan D 21 1992

100,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota shell Hiroof 1987
Toyota shell Hiroof 1987

120,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra Gio Compact Truck 2011
Mahindra Gio Compact Truck 2011

50,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Town Ace KR-52 2007
Toyota Town Ace KR-52 2007

216,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota coaster xzb50 2008
Toyota coaster xzb50 2008

228 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

147,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Dimo Batta Tata 2010
Dimo Batta Tata 2010

92,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vannet 2001
Nissan Vannet 2001

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata CITY RIDER 2014
Tata CITY RIDER 2014

96,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu 4BE1 engine 1988
Isuzu 4BE1 engine 1988

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Serena 1999
Nissan Serena 1999

190,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH HIGH ROOF Gl 2015
Toyota KDH HIGH ROOF Gl 2015

160,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu Tipper 4HF1 2000
Isuzu Tipper 4HF1 2000

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mazda Bongo GL 1997
Mazda Bongo GL 1997

150,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Micro Loder 2015
Micro Loder 2015

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton dubbell 2012
Foton dubbell 2012

35,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu ELF Cab 1982
Isuzu ELF Cab 1982

500,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton dubbell 2013
Foton dubbell 2013

105,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Unimo Lokka 2013
Unimo Lokka 2013

37,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - DFSK Unimo Lokka 2012
DFSK Unimo Lokka 2012

72,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Caravan E24 1989
Nissan Caravan E24 1989

150,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland Comet Tipper 1613 2011
Ashok Leyland Comet Tipper 1613 2011

120,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!