වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 325 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vanette 1995
Nissan Vanette 1995

150,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,740,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Serena 1996
Nissan Serena 1996

247,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota CR27 Loto 1996
Toyota CR27 Loto 1996

185,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,725,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata Dimo Batta EX 2 2016
Tata Dimo Batta EX 2 2016

45,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,414,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Coaster 2017
Toyota Coaster 2017

7,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu NKR 250 2010
Isuzu NKR 250 2010

75,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,295,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu tipper 2008
Isuzu tipper 2008

147,583 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,675,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH200 GL 2007
Toyota KDH200 GL 2007

107,124 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,890,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra GIO 2010
Mahindra GIO 2010

50,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota kr42 noah 2001
Toyota kr42 noah 2001

170,005 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vanette Lion Face 2001
Nissan Vanette Lion Face 2001

100,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra Bolero Pick Up 2012
Mahindra Bolero Pick Up 2012

115,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vannet 1992
Nissan Vannet 1992

180,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Caravan 1999
Nissan Caravan 1999

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan SERENA FX 2003
Nissan SERENA FX 2003

180,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra BOLARO 2018
Mahindra BOLARO 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,055,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra SUPRO 2017
Mahindra SUPRO 2017

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,699,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata DIMO LOKKA 2018
Tata DIMO LOKKA 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,085,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra TIPER 2017
Mahindra TIPER 2017

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,695,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vanette 1995
Nissan Vanette 1995

150,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,740,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH201V 2013
Toyota KDH201V 2013

120,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland tusker super 1613 2017
Ashok Leyland tusker super 1613 2017

21,700 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota DYNA 1995
Toyota DYNA 1995

87,544 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Dolphin long 1993
Toyota Dolphin long 1993

275,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,560,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata macopola 2018
Tata macopola 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland Bus 2000
Ashok Leyland Bus 2000

100,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 425,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!