වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 385 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton Aumark 2012
Foton Aumark 2012

10,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Dolphin 119 1993
Toyota Dolphin 119 1993

201,169 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota TOWN ACE 1996
Toyota TOWN ACE 1996

86,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Dimo Batta ACE EX2 2016
Dimo Batta ACE EX2 2016

2,600 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,160,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Unimo Lokka 2013
Unimo Lokka 2013

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota LH 30 1985
Toyota LH 30 1985

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Vanette van 1992
Nissan Vanette van 1992

170,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - FAW Full body lorry 2012
FAW Full body lorry 2012

60,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Caravan 1995
Nissan Caravan 1995

120,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 201 - SUPER GL 2015
Toyota KDH 201 - SUPER GL 2015

16,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,000,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Ashok Leyland g45 2008
Ashok Leyland g45 2008

60,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Caravan QD 32 1999
Nissan Caravan QD 32 1999

279,250 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota Dolphin 1993
Toyota Dolphin 1993

329,525 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mahindra bolero 2014
Mahindra bolero 2014

0 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,360,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Every 2014
Nissan Every 2014

20,668 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Foton bj1031 2017
Foton bj1031 2017

0 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Mitsubishi Mini Cab 2000
Mitsubishi Mini Cab 2000

176,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,580,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu ELF 250 1988
Isuzu ELF 250 1988

200,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan Serena 1998
Nissan Serena 1998

150,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan caravan homy 1995
Nissan caravan homy 1995

308,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,440,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Isuzu ELF 250 1995
Isuzu ELF 250 1995

274,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Hino Coaster 2005
Hino Coaster 2005

284,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,950,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Nissan venat 1993
Nissan venat 1993

280,006 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Dimo Batta Ex 2 2015
Dimo Batta Ex 2 2015

48,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,125,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata MACOPOLA BUS 2018
Tata MACOPOLA BUS 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata XANON CAB 2017
Tata XANON CAB 2017

35,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata 713S 2007
Tata 713S 2007

300,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!