වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Cricket Set
Cricket Set

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Total Gym Set
Total Gym Set

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 165,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Home Gym
Home Gym

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 37,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Coloured Alloy Steel Barbell Bars
Coloured Alloy Steel Barbell Bars

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Olympic Barbell Bars
Olympic Barbell Bars

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Orbitrek exercise machine (Body Strider)
Orbitrek exercise machine (Body Strider)

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,500

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Nike MERCURIAL
Nike MERCURIAL

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,500

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Body strider
Body strider

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Football Boots
Football Boots

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 22
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Badminton racket
Badminton racket

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Li-Ning windstorm 72
Li-Ning windstorm 72

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Home Gym
Home Gym

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 47,000

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Full gym sets
Full gym sets

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,800,000

දින 38
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Commercial Type Cable Cross over
Commercial Type Cable Cross over

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 220,000

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Complete Gym Item
Complete Gym Item

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,800,000

දින 42
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Gym bench
Gym bench

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 42
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Body Sculpture Exercise Bike
Body Sculpture Exercise Bike

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 42,500

දින 42
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Softball Bat
Softball Bat

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - DSC Batting Gloves
DSC Batting Gloves

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - DSC Batting Gloves
DSC Batting Gloves

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - DSC Batting Gloves
DSC Batting Gloves

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Billiard table (Pool Table)
Billiard table (Pool Table)

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 360,000

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Nike Football Boots
Nike Football Boots

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Sport items
Sport items

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 48
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Nike Football Boots
Nike Football Boots

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,999

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!