දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - House for rent in Galle
House for rent in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 60,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room For Rent Galle
Room For Rent Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Upstairs House for rent in Galle
Upstairs House for rent in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room For Rent In Galle
Room For Rent In Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Up-stair for RENT
Up-stair for RENT

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex near Karapitiya Galle
Annex near Karapitiya Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - House for rent in Galle
House for rent in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 60,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room for rent in Galle
Room for rent in Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex for rent In Galle
Annex for rent In Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room for rent Galle
Room for rent Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room For Rent near Karapitiya Hospital
Room For Rent near Karapitiya Hospital

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!