දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room for Rent galle
Room for Rent galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room for rent in Karapitiya
Room for rent in Karapitiya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 1,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room For Rent - Karapitiya
Room For Rent - Karapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Rooms for rent - Galle
Rooms for rent - Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - House For Rent In Galle
House For Rent In Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex For Rent-Karapitiya
Annex For Rent-Karapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 21,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - UP STAIR ANNEX FOR RENT IN GALLE
UP STAIR ANNEX FOR RENT IN GALLE

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex For Rent in Labuduwa
Annex For Rent in Labuduwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - House For Rent In Galle.
House For Rent In Galle.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 65,000 මසකට

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!