දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - House For Rent - Galle
House For Rent - Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Floors for Rent - Karapitiya
Floors for Rent - Karapitiya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room for rent Galle
Room for rent Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Room For Rent - Galle
Room For Rent - Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Titled 2 bedrooms house for rent Galle
Titled 2 bedrooms house for rent Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Rooms for rent at Karapitiya.
Rooms for rent at Karapitiya.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Luxury Rooms For Rent Karapitiya
Luxury Rooms For Rent Karapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Brand New Specious Annex at Heart of Karapitiya
Brand New Specious Annex at Heart of Karapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Rooms for Rent - Karapitiya
Rooms for Rent - Karapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Rooms in mapalagama
Rooms in mapalagama

කාමර: 10, නානකාමර: 10

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 800 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Rooms Per Night Or Month - Galle
Rooms Per Night Or Month - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex for rent - Pinnaduwa
Annex for rent - Pinnaduwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Rooms rent for a working ladies in Galle
Rooms rent for a working ladies in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Karapitya Room for rent - Galle
Karapitya Room for rent - Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!