වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 239 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S BAD FZ.s 2014
Yamaha FZ S BAD FZ.s 2014

89,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 250 JU 2004
Honda AX1 250 JU 2004

89,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero CBZ xtrem 150 TQ 2008
Hero CBZ xtrem 150 TQ 2008

78,600 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2004
Hero Pleasure 2004

49,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

13,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

14,982 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

11,076 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

38,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 2009
Honda AX1 2009

32,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

28,750 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 150 WG 2012
Bajaj Discover 150 WG 2012

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj XCD 135 VD 2010
Bajaj XCD 135 VD 2010

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CBR 2007
Honda CBR 2007

20,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 XS 2012
Bajaj Pulsar 135 XS 2012

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 180 VB 2010
Bajaj Pulsar 180 VB 2010

78,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 VY 2010
Bajaj Pulsar 150 VY 2010

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

9,400 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Caliber 2001
Bajaj Caliber 2001

100,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 125 VB 2010
Bajaj Platina 125 VB 2010

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina Very Good Conditob 2009
Bajaj Platina Very Good Conditob 2009

55,550 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ Vamaha 2016
Yamaha FZ Vamaha 2016

15,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2nd owner 2014
Honda Dio 2nd owner 2014

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

37,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!