වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 276 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

20,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

14,524 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CD Down 2006
Honda CD Down 2006

98,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

65,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

15,600 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2011
Honda Hornet 2011

43,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet ch"130 2016
Honda Hornet ch"130 2016

35,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 682,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

6,589 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

22,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

55,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

14,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 2,015,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 1 st version 2014
Yamaha FZ S 1 st version 2014

30,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 TW 2008
Bajaj Pulsar 150 TW 2008

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 TE 2008
Bajaj Discover 125 TE 2008

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

26,600 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

20,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 WQ 2012
Hero Pleasure 100 WQ 2012

36,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 150 BAP 2013
Hero Hunk 150 BAP 2013

46,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

13,270 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 264,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

22,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

8,200 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda XLR dubul disk brek. HU 2004
Honda XLR dubul disk brek. HU 2004

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!