දැන්විම් 273 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Nature park land for sale Galle
Nature park land for sale Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Hikkaduwa front of the beach
Land in Hikkaduwa front of the beach

220.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Ambalangoda
Land For Sale In Ambalangoda

60.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

12.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Bare Land for sale at Walahanduwa Galle
Bare Land for sale at Walahanduwa Galle

15.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN GALLE
LAND FOR SALE IN GALLE

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale Karapitiya
Land for sale Karapitiya

25.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale in Galle
Land For Sale in Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale in Kithulampitiya
Land For Sale in Kithulampitiya

15.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Karapitiya
Land For Sale In Karapitiya

16.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - House close to Ambalangoda town for sale
House close to Ambalangoda town for sale

43.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Hikkaduwa | Land Sale MCP330
Hikkaduwa | Land Sale MCP330

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - කරාපිටිය මහරෝහල අසල ඉකමක් විකිණීමට ඇත
කරාපිටිය මහරෝහල අසල ඉකමක් විකිණීමට ඇත

42.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Hikkaduwa
Land For Sale In Hikkaduwa

27.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in hiyare
Land for sale in hiyare

3.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land Meetiyagoda
Land Meetiyagoda

119.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Pittigala | Land Sale MCP 491
Pittigala | Land Sale MCP 491

11.0 අක්කර

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 20,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Galle Habaraduwa
Land in Galle Habaraduwa

94.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Poddala
Land in Poddala

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Galle Sapumal Pedesa Land
Galle Sapumal Pedesa Land

6.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale in Galle
Land For Sale in Galle

9.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 123,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Sale of Tea Land Galle
Sale of Tea Land Galle

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN HAPUGALA
LAND FOR SALE IN HAPUGALA

22.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land With House In Ahangama
Land With House In Ahangama

80.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ambalangoda
Land for sale in Ambalangoda

56.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in karapitiya
Land for sale in karapitiya

14.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Galle
Land For Sale In Galle

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!