දැන්විම් 253 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Elpitiya
Land for sale in Elpitiya

80.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Thalagaha
Land for sale in Thalagaha

5.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale at Karapitiya
Land For Sale at Karapitiya

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN GALLE
LAND FOR SALE IN GALLE

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale near by karapitiya
Land for sale near by karapitiya

9.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sali In Elpitiya-Galle
Land For Sali In Elpitiya-Galle

116.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 47,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ahangama
Land for sale in Ahangama

23.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Poddala junction
Land in Poddala junction

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in ELpitiya
Land for sale in ELpitiya

714.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 160,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with 2 houses in galle
Land with 2 houses in galle

35.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

9.3 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Elpitiya
Land for sale in Elpitiya

80.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - 30A coconut land near Highway Elpitiya
30A coconut land near Highway Elpitiya

30.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 120,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Karapitiya
Land for sale in Karapitiya

12.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - A Residential Land For Sale - Galle
A Residential Land For Sale - Galle

21.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
Benbourne Land in Benthota

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 88,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Lagoon View Perfect Land in Hikkaduwa
Lagoon View Perfect Land in Hikkaduwa

43.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land With Single Storey House In Galle
Land With Single Storey House In Galle

105.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Beach front land in Induruwa
Beach front land in Induruwa

83.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 166,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Balapitiya
Land for sale in Balapitiya

45.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 5,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with house for sale in Ahungalla
Land with house for sale in Ahungalla

120.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - 40 perches Land for Sale in Kahawa
40 perches Land for Sale in Kahawa

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Akurala
Land for Sale in Akurala

34.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale, Galle
Land For Sale, Galle

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ambalangoda
Land for sale in Ambalangoda

21.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගාල්ල - Cinnamon land inGalle
Cinnamon land inGalle

4.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,400,000 අක්කරයකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!