දැන්විම් 292 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land with a house in Ambalangoda
Land with a house in Ambalangoda

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

17.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගාල්ල - කොස්ගොඩ පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2ක්
කොස්ගොඩ පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2ක්

20.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale- Galle
Land For Sale- Galle

22.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගාල්ල - LAND IN GALLE FOR HOLIDAY HOMES
LAND IN GALLE FOR HOLIDAY HOMES

360.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 29,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Galle
Land for sale - Galle

830.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ambalangoda
Land for sale in Ambalangoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land Sale in Galle
Land Sale in Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Galle
Land For Sale In Galle

21.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ahangama
Land for sale in Ahangama

9.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - 15 Perches Land In Karapitiya
15 Perches Land In Karapitiya

15.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Galle
Land for sale - Galle

12.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Galle
Land for sale - Galle

25.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale in Kottawa Galle
Land For Sale in Kottawa Galle

5.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with house for sale in Elpitiya
Land with house for sale in Elpitiya

28.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with House in Ambalangoda
Land with House in Ambalangoda

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land and house for Sale In baddegama
Land and house for Sale In baddegama

30.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Galle
Land for Sale in Galle

9.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Hapugala Galle Land for sale
Hapugala Galle Land for sale

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Narawala Galle Land for sale
Narawala Galle Land for sale

13.66 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Unewatuna for sale
Land in Unewatuna for sale

75.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with a house in Ambalangoda
Land with a house in Ambalangoda

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Galle, Nakiyadeniya
Land For Sale In Galle, Nakiyadeniya

2.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - MCP300 | Hikkaduwa Land Sale
MCP300 | Hikkaduwa Land Sale

220.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!