දැන්විම් 283 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

38.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Galle
Land For Sale In Galle

29.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Kurudugaha Elpitiya
Land for sale in Kurudugaha Elpitiya

10.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Galle Hapugala Land
Galle Hapugala Land

13.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Elpitiya
Land for sale - Elpitiya

16.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Galle / School area
Land in Galle / School area

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 480,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Beach front Land in Hikkaduwa Dodanduwa
Beach front Land in Hikkaduwa Dodanduwa

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - ඉඩමක් විකිණීමට - අම්බලන්ගොඩ
ඉඩමක් විකිණීමට - අම්බලන්ගොඩ

9.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,275,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - ඇල්පිටිය පිටිගල පාරෙන් අක්කර 3ක ඉඩමක්
ඇල්පිටිය පිටිගල පාරෙන් අක්කර 3ක ඉඩමක්

3.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN GALLE
LAND FOR SALE IN GALLE

10.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 65,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Imaduwa
Land for Sale in Imaduwa

45.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Karapitiya
Land for sale in Karapitiya

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

38.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Elpitiya
Land for sale in Elpitiya

28.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Hikkaduwa
Land for Sale in Hikkaduwa

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale Ambalangoda
Land For Sale Ambalangoda

35.1 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with a house in Ambalangoda
Land with a house in Ambalangoda

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Tiranagama, Hikkaduwa
Land in Tiranagama, Hikkaduwa

63.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND IN ELPITIYA
LAND IN ELPITIYA

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Galle
Land in Galle

21.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Tea Land For Sale - Galle
Tea Land For Sale - Galle

20.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Galle.
Land For Sale In Galle.

14.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale - Galle
Land for Sale - Galle

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale - Manampita
Land For Sale - Manampita

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Facing Batapola road
Land for sale in Facing Batapola road

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!