වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 158 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස

නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගාල්ල - House & Land for sale - Ambalangoda
House & Land for sale - Ambalangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 1,300,000

පැය 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

පැය 2
නිවාස-ගාල්ල - HOUSE AND SHOP FOR SALE-HIKKADUWA
HOUSE AND SHOP FOR SALE-HIKKADUWA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 4,000,000

පැය 2
නිවාස-ගාල්ල - ගාල්ල මකුළුව නිවසක් විකිණීමට
ගාල්ල මකුළුව නිවසක් විකිණීමට

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 11,700,000

පැය 3
නිවාස-ගාල්ල - New House for sale
New House for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 12,500,000

නිවාස-ගාල්ල - House For Sale In Galle
House For Sale In Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Dodangoda
House for Sale in Dodangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,200,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in ambalangoda
House for sale in ambalangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 4,300,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - Three Level Oceanfront Residence -Galle
Three Level Oceanfront Residence -Galle

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගාල්ල, නිවාස

රු 130,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Ambalangoda
House for sale in Ambalangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 3,900,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - A house and shop for sale in Galle
A house and shop for sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 10,000,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - A Brand New House for Sale in Galle
A Brand New House for Sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 21,000,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - Fabulous villa in Unawatuna
Fabulous villa in Unawatuna

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාස

රු 69,000,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - House for sale - Karapitiya
House for sale - Karapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Galle
House for sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - Galle Kahaduwawatta Brand new House
Galle Kahaduwawatta Brand new House

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාස

රු 18,500,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - ගෙයක් විකිණීමට ඇත - අම්බලන්ගොඩ
ගෙයක් විකිණීමට ඇත - අම්බලන්ගොඩ

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 5
නිවාස-ගාල්ල - House for sale-Hikkaduwa
House for sale-Hikkaduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 36,000,000

දින 5
නිවාස-ගාල්ල - House for sale - Ambalangoda
House for sale - Ambalangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 5
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale In Nakiyadeniya
House For Sale In Nakiyadeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 19,000,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - Galle Pinnaduwa House for sale
Galle Pinnaduwa House for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 14,900,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House fort Sale in Galle
House fort Sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 13,000,000

දින 7
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 18,500,000

දින 8
නිවාස-ගාල්ල - Clear deed house-Baddegama
Clear deed house-Baddegama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 28,000,000

දින 8
නිවාස-ගාල්ල - House for sale - Elpitiya
House for sale - Elpitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!