වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස

නිවාස-ගාල්ල - Galle Narawala House for sale
Galle Narawala House for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 5,200,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House | Elpitiya For Sale
House | Elpitiya For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 17,700,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale In Galle
House For Sale In Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,680,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - 3 Storey Luxury House Sale - Galle
3 Storey Luxury House Sale - Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාස

රු 48,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for sale - Galle
House for sale - Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 10,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale - Galle
House for Sale - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - LAND WITH HOUSE IN GALLE TOWN
LAND WITH HOUSE IN GALLE TOWN

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාස

රු 33,600,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Karandeniya
House for sale in Karandeniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - Two Storey For Sale In Beddegama
Two Storey For Sale In Beddegama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - Two Story House for sale in Ambalangoda
Two Story House for sale in Ambalangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,950,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in - Galle
House for sale in - Galle

කාමර: 7, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 80,000,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Gonapinuwala
House for sale in Gonapinuwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Galle
House for sale in Galle

කාමර: 6, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 23,500,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale In Imaduwa
House For Sale In Imaduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - Luxury House in Galle
Luxury House in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 45,000,000

දින 5
නිවාස-ගාල්ල - අම්බලන්ගොඩ නගර මධ්‍යයේ අනර්ඝ නිවසක්
අම්බලන්ගොඩ නගර මධ්‍යයේ අනර්ඝ නිවසක්

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 26,500,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House with Land Sale in Galle
House with Land Sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House & Shop For Sale In Karapitiya.
House & Shop For Sale In Karapitiya.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 13,000,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House for sale - Galle
House for sale - Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale In Galle Town Area
House For Sale In Galle Town Area

කාමර: 7, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - Niwasak Wikineemata Atha Batapola
Niwasak Wikineemata Atha Batapola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,000,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Bentota
House for sale in Bentota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Mapalagama
House for Sale in Mapalagama

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 7
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale - Ambalangoda
House for Sale - Ambalangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,500,000

දින 7
නිවාස-ගාල්ල - Antique Bungalow for sale in Galle
Antique Bungalow for sale in Galle

කාමර: 8, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 45,000,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!