වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 144 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස

නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,550,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගාල්ල - House For sale In Galle.
House For sale In Galle.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 14,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගාල්ල - Luxury House for Sale in Galle
Luxury House for Sale in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 48,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 17,800,000

නිවාස-ගාල්ල - House for Sale or rent in Hikkaduwa
House for Sale or rent in Hikkaduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-ගාල්ල - නිවස සහිත ඉඩම විකිණීම අම්බලන්ගොඩ
නිවස සහිත ඉඩම විකිණීම අම්බලන්ගොඩ

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House and Land for Sale in Kosgoda
House and Land for Sale in Kosgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - Brand new House in Galle
Brand new House in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - Galle House near Richmond is for sale
Galle House near Richmond is for sale

කාමර: 8, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 49,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - New House for Sale in Galle
New House for Sale in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Galle
House for sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Habaraduwa
House for sale in Habaraduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Galle
House for sale in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 17,500,000

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - Two Story House for sale in Ambalangoda
Two Story House for sale in Ambalangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - House in baddegama
House in baddegama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 1,495,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - HOUSE FOR SALE IN ELPITIYA
HOUSE FOR SALE IN ELPITIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,500,000

දින 3
නිවාස-ගාල්ල - HOUSE FOR SALE NEAR KARAPITIYA
HOUSE FOR SALE NEAR KARAPITIYA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 40,000,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - Land with House for Sale in Elpitiya
Land with House for Sale in Elpitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 6
නිවාස-ගාල්ල - ගාල්ල නිවස සමග ඉඩම විකිනීමට
ගාල්ල නිවස සමග ඉඩම විකිනීමට

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,200,000

දින 7
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Ambalangoda
House for sale in Ambalangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 8
නිවාස-ගාල්ල - Halcyon Residencies in Labuduwa
Halcyon Residencies in Labuduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 9
නිවාස-ගාල්ල - House Sale in Batapola
House Sale in Batapola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 9
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Ambalangoda
House for sale in Ambalangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 10,500,000

දින 10
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale Bentota
House For Sale Bentota

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 1,700,000

දින 11
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 14,500,000

දින 11
නිවාස-ගාල්ල - House with land for sale in Karapitiya
House with land for sale in Karapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 35,000,000

දින 12
නිවාස-ගාල්ල - වඳුරඹ නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවසක්
වඳුරඹ නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවසක්

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!