දැන්විම් 91 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Office Chair
Office Chair

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Show Case 6*2*4.5
Show Case 6*2*4.5

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Galaxy Gas Cooker
Galaxy Gas Cooker

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,890

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - High Quality 4 Burner Glass Top Gas Cooker
High Quality 4 Burner Glass Top Gas Cooker

සාමාජිකයාගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Relaxing Chair
Relaxing Chair

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Floor Carpet
Floor Carpet

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 650

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Three Antique Wooden Pillars
Three Antique Wooden Pillars

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 125,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Kitchen Wood Vegetable Cutting Borad-New
Kitchen Wood Vegetable Cutting Borad-New

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Home Decor - Cement pot
Home Decor - Cement pot

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Wall Decor
Wall Decor

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 4,500

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Wall Deco Canvas Paint
Wall Deco Canvas Paint

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 4,500

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Wall Deco Canvas Hand Paint
Wall Deco Canvas Hand Paint

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 2,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Super Market Rack - Single Side
Super Market Rack - Single Side

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Super Market Rack - Double Side
Super Market Rack - Double Side

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 10
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Lampshade
Lampshade

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 3,000

දින 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Septic Tanks
Septic Tanks

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Almirah
Almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Almari
Almari

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Chairs
Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Furniture
Antique Furniture

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Fabric Sofa L Shape
Fabric Sofa L Shape

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,500

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Setty Set.
Teak Setty Set.

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Plywood Satalin
Plywood Satalin

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 175,000

දින 18
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගාල්ල - Hot Water Fittings
Hot Water Fittings

ගාල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 350

දින 18
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගාල්ල - Hot water fitting
Hot water fitting

ගාල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 450

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!