දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, ආහාර

රු 35

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - SUDAMSA Water plants
SUDAMSA Water plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - mubota
mubota

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 5
ආහාර-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, ආහාර

රු 30

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Disali Flowers
Disali Flowers

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Diwali flower
Diwali flower

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 7
Lotus plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium
Anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ඔිලු පැල
ඔිලු පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids
Orchids

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium
Anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,800

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palms
Red palms

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 7
ආහාර-ගාල්ල - කුරුදු CINNAMON QUILLS H2
කුරුදු CINNAMON QUILLS H2

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,050

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැළ තිබේ
තේ පැළ තිබේ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium
Anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,300

දින 8
ආහාර-ගාල්ල - CINNAMON QUILLA H2 BALES
CINNAMON QUILLA H2 BALES

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,850

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Ground orchid
Ground orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - උණ ගස්
උණ ගස්

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - පොහොර
පොහොර

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 250

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - කොළ මඩිණය...
කොළ මඩිණය...

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - නැදුන් ගසක් විකිණීමට
නැදුන් ගසක් විකිණීමට

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - hawestar
hawestar

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Cinnamon powder and tea
Cinnamon powder and tea

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 390

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - orchid plants for sale
orchid plants for sale

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 11
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quills C4 5 inch cut
Cinnamon Quills C4 5 inch cut

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,400

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ගම්මිරිස් පැළ..
ගම්මිරිස් පැළ..

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!