දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - කුරුදු පැළ
කුරුදු පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

විනාඩි 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Ground Orchid
Ground Orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird nest plants
Bird nest plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - BANGKOK TROPICAL WATER LILY
BANGKOK TROPICAL WATER LILY

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 1
ආහාර-ගාල්ල - Olive oil
Olive oil

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,860

දින 1
ආහාර-ගාල්ල - Barilla Penne Pasta - Spaghetti
Barilla Penne Pasta - Spaghetti

ගාල්ල, ආහාර

රු 325

දින 2
ආහාර-ගාල්ල - Nutella 1kg
Nutella 1kg

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,600

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium Bird's Nest
Anthurium Bird's Nest

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 2
ආහාර-ගාල්ල - Extra vergin olive oil 1L
Extra vergin olive oil 1L

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,250

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - goraka past
goraka past

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Palm trees
Palm trees

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - C Grade cinnamin powder
C Grade cinnamin powder

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 390

දින 6
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon quills
Cinnamon quills

ගාල්ල, ආහාර

රු 750

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැළ තිබේ
තේ පැළ තිබේ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthuriums
Anthuriums

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල විකිණීමට
තේ පැල විකිණීමට

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 9
ආහාර-ගාල්ල - Salim cheese wholesale
Salim cheese wholesale

ගාල්ල, ආහාර

රු 155

දින 9
ආහාර-ගාල්ල - Toblerone 100g
Toblerone 100g

ගාල්ල, ආහාර

රු 350

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchid plants
Orchid plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchid
Orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැළ
තේ පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ගම්මිරිස් පැළ.
ගම්මිරිස් පැළ.

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird nest plant
Bird nest plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - කොස් ගසක්
කොස් ගසක්

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!