දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර

ආහාර-ගාල්ල - C5 Kurudu Atha
C5 Kurudu Atha

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,700

දින 1
ආහාර-ගාල්ල - ගම් බිත්තර
ගම් බිත්තර

ගාල්ල, ආහාර

රු 28

දින 2
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quills C5 5inch Cut
Cinnamon Quills C5 5inch Cut

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,700

දින 3
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quills & Powder
Cinnamon Quills & Powder

ගාල්ල, ආහාර

රු 165

දින 4
ආහාර-ගාල්ල - කුරුදු
කුරුදු

ගාල්ල, ආහාර

රු 110

දින 7
ආහාර-ගාල්ල - Bee honey
Bee honey

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,500

දින 8
ආහාර-ගාල්ල - Kos Gedi
Kos Gedi

ගාල්ල, ආහාර

රු 40

දින 8
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon quills
Cinnamon quills

ගාල්ල, ආහාර

රු 750

දින 19
ආහාර-ගාල්ල - Banana
Banana

ගාල්ල, ආහාර

රු 60

දින 23
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quills & Powder
Cinnamon Quills & Powder

ගාල්ල, ආහාර

රු 165

දින 26
ආහාර-ගාල්ල - Barilla Penne Pasta - Spaghetti
Barilla Penne Pasta - Spaghetti

ගාල්ල, ආහාර

රු 325

දින 28
ආහාර-ගාල්ල - Nutella 1kg
Nutella 1kg

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,600

දින 28
ආහාර-ගාල්ල - Extra vergin olive oil 1L
Extra vergin olive oil 1L

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,250

දින 31
ආහාර-ගාල්ල - Salim cheese wholesale
Salim cheese wholesale

ගාල්ල, ආහාර

රු 155

දින 35
ආහාර-ගාල්ල - Toblerone 100g
Toblerone 100g

ගාල්ල, ආහාර

රු 350

දින 35
ආහාර-ගාල්ල - Apollo cake
Apollo cake

ගාල්ල, ආහාර

රු 500

දින 47
ආහාර-ගාල්ල - Mayonnaise catering pack 3l
Mayonnaise catering pack 3l

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,600

දින 47
ආහාර-ගාල්ල - Peanut butter 340g
Peanut butter 340g

ගාල්ල, ආහාර

රු 425

දින 49
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon quills and chips
Cinnamon quills and chips

ගාල්ල, ආහාර

රු 320

දින 50
ආහාර-ගාල්ල - Mars 51g
Mars 51g

ගාල්ල, ආහාර

රු 135

දින 51
ආහාර-ගාල්ල - Snickers 50g
Snickers 50g

ගාල්ල, ආහාර

රු 135

දින 51
ආහාර-ගාල්ල - Fresh fish
Fresh fish

ගාල්ල, ආහාර

රු 500

දින 52
ආහාර-ගාල්ල - Fresh fish
Fresh fish

ගාල්ල, ආහාර

රු 500

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!