දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - SALON ITEMS
SALON ITEMS

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 175,000

දින 1
ආභරණ-ගාල්ල - Bridal Necklace (with Color Warranty)
Bridal Necklace (with Color Warranty)

ගාල්ල, ආභරණ

රු 6,100

දින 1
ආභරණ-ගාල්ල - Unisex Lock Bangle
Unisex Lock Bangle

ගාල්ල, ආභරණ

රු 3,100

දින 1
ආභරණ-ගාල්ල - Gem Ring’s
Gem Ring’s

ගාල්ල, ආභරණ

රු 5,000

දින 3
ආභරණ-ගාල්ල - Gemstone (gomed)
Gemstone (gomed)

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,300

දින 3
අත් ඔරලෝසු-ගාල්ල - Casio G-Shock Original watch
Casio G-Shock Original watch

ගාල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 17,500

දින 3
බෑග්-ගාල්ල - Computer bag
Computer bag

ගාල්ල, බෑග්

රු 1,000

දින 4
ඇදුම්-ගාල්ල - Jacket
Jacket

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 3,000

දින 4
අත් ඔරලෝසු-ගාල්ල - Men watch
Men watch

ගාල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 600

දින 4
ඇදුම්-ගාල්ල - T-shirts
T-shirts

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 390

දින 4
ආභරණ-ගාල්ල - Gold Bangle
Gold Bangle

ගාල්ල, ආභරණ

රු 55,000

දින 6
ඇස් කන්නාඩි-ගාල්ල - Versace 4320 Sunglasses
Versace 4320 Sunglasses

ගාල්ල, ඇස් කන්නාඩි

රු 43,000

දින 6
ආභරණ-ගාල්ල - 925 Silver Chaine 44g
925 Silver Chaine 44g

ගාල්ල, ආභරණ

රු 8,800

දින 7
ඇදුම්-ගාල්ල - Antibacterial Bamboo Napkins
Antibacterial Bamboo Napkins

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 350

දින 8
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - උදර මට්ටු (Fat Burner)
උදර මට්ටු (Fat Burner)

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 675

දින 8
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Gillette
Gillette

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 490

දින 8
සපත්තු සහ පාවහන්-ගාල්ල - DI SAFETY
DI SAFETY

ගාල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 4,000

දින 9
ආභරණ-ගාල්ල - Silver චේන්
Silver චේන්

ගාල්ල, ආභරණ

රු 7,000

දින 10
ආභරණ-ගාල්ල - බැක්කොරල් පේන්ඩනයක්
බැක්කොරල් පේන්ඩනයක්

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,500

දින 11
ආභරණ-ගාල්ල - Srilankan Natural Heated Gemstone
Srilankan Natural Heated Gemstone

ගාල්ල, ආභරණ

රු 500,000

දින 11
බෑග්-ගාල්ල - Hand Bag
Hand Bag

ගාල්ල, බෑග්

රු 70

දින 11
අත් ඔරලෝසු-ගාල්ල - Citizen Diver Men Watch
Citizen Diver Men Watch

ගාල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 25,000

දින 12
සපත්තු සහ පාවහන්-ගාල්ල - Safety shoe
Safety shoe

ගාල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 800

දින 12
ඇදුම්-ගාල්ල - Wedding Saree
Wedding Saree

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 3,000

දින 13
අත් ඔරලෝසු-ගාල්ල - අත් ඔරලෝසු
අත් ඔරලෝසු

ගාල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 550

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!