දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ඇදුම්-ගාල්ල - Ladies Clothing
Ladies Clothing

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 340,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඇදුම්-ගාල්ල - බෙඩ් ජැකට්
බෙඩ් ජැකට්

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 95

දින 1
ආභරණ-ගාල්ල - Silver Chain
Silver Chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 3,500

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Tattoo
Tattoo

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Power Electric Wheelchair
Power Electric Wheelchair

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 145,000

දින 1
ඇදුම්-ගාල්ල - කාන්තා නිමි ඇදුම්
කාන්තා නිමි ඇදුම්

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 120

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - රැවුල නැතිව ලතැවෙනවාද
රැවුල නැතිව ලතැවෙනවාද

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,500

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Salon Items
Salon Items

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 50,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - හිසකෙස් වල ප්‍රශ්නද?
හිසකෙස් වල ප්‍රශ්නද?

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,500

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Wall Hanging Head Steamer
Wall Hanging Head Steamer

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,000

දින 2
සපත්තු සහ පාවහන්-ගාල්ල - Nike Original Shoes
Nike Original Shoes

ගාල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 9,500

දින 2
ඇදුම්-ගාල්ල - New ladies designs
New ladies designs

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 550

දින 2
ඇදුම්-ගාල්ල - New Ladies Designs
New Ladies Designs

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 1,250

දින 2
ඇදුම්-ගාල්ල - New ladies designs
New ladies designs

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 550

දින 2
ඇදුම්-ගාල්ල - New ladies designs
New ladies designs

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 875

දින 2
ඇදුම්-ගාල්ල - New Ladies Designs
New Ladies Designs

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 1,250

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Salon Shampoo Bed
Salon Shampoo Bed

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,000

දින 3
සපත්තු සහ පාවහන්-ගාල්ල - Bridal Heel
Bridal Heel

ගාල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 2,500

දින 3
සපත්තු සහ පාවහන්-ගාල්ල - Bridal Heel
Bridal Heel

ගාල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 2,500

දින 3
ඇදුම්-ගාල්ල - Going Away Frock
Going Away Frock

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 25,000

දින 3
ඇදුම්-ගාල්ල - Wedding Saree
Wedding Saree

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 10,000

දින 3
ඇදුම්-ගාල්ල - Home Coming Saree
Home Coming Saree

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 10,000

දින 3
ආභරණ-ගාල්ල - Bridal jewelry set
Bridal jewelry set

ගාල්ල, ආභරණ

රු 4,500

දින 3
ආභරණ-ගාල්ල - Black coral ring
Black coral ring

ගාල්ල, ආභරණ

රු 15,000

දින 3
ඇදුම්-ගාල්ල - Bridal Dress
Bridal Dress

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 33,000

දින 5
ඇදුම්-ගාල්ල - Frock dress
Frock dress

ගාල්ල, ඇදුම්

රු 30,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!