වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial Building House Unawatuna 7.4p
Commercial Building House Unawatuna 7.4p

1,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - දෙමහල් නිමි ඇදුම් වෙළදසලක් - ගාල්ල
දෙමහල් නිමි ඇදුම් වෙළදසලක් - ගාල්ල

1,360 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel and Land for sale
Hotel and Land for sale

4,225 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - SHOP IN GALLE FOR SALE
SHOP IN GALLE FOR SALE

600 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa in Bentota
Villa in Bentota

9,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for Sale in Hikkaduwa tourist area
Hotel for Sale in Hikkaduwa tourist area

2,700 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial building for sale - Galle
Commercial building for sale - Galle

1,350 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Shop with 3 floors - Hikkaduwa
Shop with 3 floors - Hikkaduwa

4,800 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Building Ambalangoda
Building Ambalangoda

2,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Balapitiya | Hotel MCP559
Balapitiya | Hotel MCP559

85 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 79,050,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 35 Acres Tea Estate for sale in Galle
35 Acres Tea Estate for sale in Galle

1,000,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 56,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for sale in Hikkaduwa
Hotel for sale in Hikkaduwa

7,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Well Reputed Hotel for Sale in Hikkaduwa
Well Reputed Hotel for Sale in Hikkaduwa

4,765 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial Property for Sale Galle
Commercial Property for Sale Galle

3,600 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for SALE in Unawatuna
Hotel for SALE in Unawatuna

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 375,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - B&B Hotel for sale in Hikkaduwa
B&B Hotel for sale in Hikkaduwa

2,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,900,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - නවීන කඩ කාමර 3 ක් විකිනීමට - ගාල්ල
නවීන කඩ කාමර 3 ක් විකිනීමට - ගාල්ල

450 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Tea Sale Center For Rent
Tea Sale Center For Rent

250 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,100,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Building for sale in Bentota
Building for sale in Bentota

1,650 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa For Sale Ahangama
Villa For Sale Ahangama

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Shop for rent - Church Street Galle Fort
Shop for rent - Church Street Galle Fort

700 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial Building for Sale/Rent Galle
Commercial Building for Sale/Rent Galle

8,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ඇල්පිටිය
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ඇල්පිටිය

2,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,500,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Filling Station for Sale in Galle
Filling Station for Sale in Galle

6,456 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 170,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for sale in Unawatuna
Hotel for sale in Unawatuna

18,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!