වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Family Bungalows Hikkaduwa sale
Family Bungalows Hikkaduwa sale

12,917 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 24,350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for Sale in Unawatuna
Hotel for Sale in Unawatuna

5,600 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Beachside Villa with 6 Bungalow Polwatha
Beachside Villa with 6 Bungalow Polwatha

4,600 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel For Sale In Ambalangoda
Hotel For Sale In Ambalangoda

10,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - SHOP IN GALLE FOR SALE
SHOP IN GALLE FOR SALE

600 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Family Bungalows Hikkaduwa sale
Family Bungalows Hikkaduwa sale

12,917 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 24,350,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Shop with Land in Galle
Shop with Land in Galle

1,800 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - UNIQUE JUNGLE RESORT IN HIKKADUWA
UNIQUE JUNGLE RESORT IN HIKKADUWA

16,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 89P BEAUTIFUL BEACH VILLA Galle
89P BEAUTIFUL BEACH VILLA Galle

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 380,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 05 floor building for sale in elpitiya
05 floor building for sale in elpitiya

10,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Twin Villas for sale Hikkaduwa
Twin Villas for sale Hikkaduwa

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 123,200,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 55p Luxury Villa For Sale in Unawatuna
55p Luxury Villa For Sale in Unawatuna

1,625 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 43,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Restaurant with apartments Galle
Restaurant with apartments Galle

1,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for sale in Galle , Magalla
Hotel for sale in Galle , Magalla

5,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa For Sale Ahangama
Villa For Sale Ahangama

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Beach View Hotel With Bar - Ahangama
Beach View Hotel With Bar - Ahangama

10,800 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 175,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Luxury Villa in Unawatuna for sale.
Luxury Villa in Unawatuna for sale.

2,700 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Service Station for Sale in Galle
Service Station for Sale in Galle

1,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Tow Story Building in Hikkaduwa Town
Tow Story Building in Hikkaduwa Town

900 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Balapitiya | Hotel Sale MCP559
Balapitiya | Hotel Sale MCP559

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 72,075,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel and land for Sale in Induruwa
Hotel and land for Sale in Induruwa

150,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guest House For Sale in Elpitiya
Guest House For Sale in Elpitiya

1,400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel in Sinharaja (50m Entrance)
Hotel in Sinharaja (50m Entrance)

108,900 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel Luxury villa for sale hikkaduwa
Hotel Luxury villa for sale hikkaduwa

15 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - ගල් කොරිය ( Rock quarry ) - Urala
ගල් කොරිය ( Rock quarry ) - Urala

2,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial Property in Galle
Commercial Property in Galle

6,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!