වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial property in Galle 106 perches
Commercial property in Galle 106 perches

6,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Beach Front Hotel in Unawatuna
Beach Front Hotel in Unawatuna

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hardware For Sale In Galle
Hardware For Sale In Galle

1,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial property for sale - Galle
Commercial property for sale - Galle

14,157 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Beach Front Hotel in Unawatuna
Beach Front Hotel in Unawatuna

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Shop with house for sale - Galle
Shop with house for sale - Galle

528 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - SHOP IN GALLE
SHOP IN GALLE

600 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel Sale in Balapitiya
Hotel Sale in Balapitiya

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 74,450,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guest house for sale in Ahungalla
Guest house for sale in Ahungalla

5,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial building, Galle (NSB)
Commercial building, Galle (NSB)

3,400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Beauty Salon with equipment
Beauty Salon with equipment

15 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 800,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - UNIQUE JUNGLE RESORT IN HIKKADUWA
UNIQUE JUNGLE RESORT IN HIKKADUWA

16,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - කාමර විකිණිමට ඇත.- පෝද්දල
කාමර විකිණිමට ඇත.- පෝද්දල

14 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel in Hikkaduwa .
Hotel in Hikkaduwa .

2,700 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa in Bentota
Villa in Bentota

2,460 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Service Station & House For Sale.
Service Station & House For Sale.

2,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - SERVICE STATION Baddegama
SERVICE STATION Baddegama

4,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 89P BEAUTIFUL BEACH VILLA Galle
89P BEAUTIFUL BEACH VILLA Galle

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 380,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - මෙම ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට බලපිටිය
මෙම ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට බලපිටිය

1,598 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villas for Sale in Hikkaduwa
Villas for Sale in Hikkaduwa

1,400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Land with 2 houses & Broiler Farm
Land with 2 houses & Broiler Farm

43,560 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Building For Sale In Labuduwa, Galle.
Building For Sale In Labuduwa, Galle.

5,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Well Running Hotel for Sale in Unawatuna
Well Running Hotel for Sale in Unawatuna

8,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle Chrips Road Buildings for sale
Galle Chrips Road Buildings for sale

10,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Factory Sale in Ambalangoda
Factory Sale in Ambalangoda

2,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - දෙමහල් කඩ කාමර සහිත නිවස,පිටිගල
දෙමහල් කඩ කාමර සහිත නිවස,පිටිගල

2,314 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for sale in Galle , Pilana
Hotel for sale in Galle , Pilana

3,800 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!