වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guesthouse for sale -Bentota
Guesthouse for sale -Bentota

3,400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle / Unawatuna Hotel for Sale a Great Price
Galle / Unawatuna Hotel for Sale a Great Price

22,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 275,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial and Residence Property for Sale - Galle
Commercial and Residence Property for Sale - Galle

1,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Luxury Hotel For Sale in Thalpe
Luxury Hotel For Sale in Thalpe

13,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 300,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hikkaduwa Hotel for 75 Million
Hikkaduwa Hotel for 75 Million

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle / Unawatuna Hotel for Sale a Great Price
Galle / Unawatuna Hotel for Sale a Great Price

22,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 275,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - වටිනා තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට - ගාල්ල
වටිනා තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට - ගාල්ල

10,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 17.28 P Commercial Land Sale Galle
17.28 P Commercial Land Sale Galle

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,896,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Italian Restaurant & Apartments For Sale Galle
Italian Restaurant & Apartments For Sale Galle

3,550 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Valuable Hotel for Sale in Unawatuna
Valuable Hotel for Sale in Unawatuna

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial Building For Sale In Galle
Commercial Building For Sale In Galle

8,100 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle factory is for sale
Galle factory is for sale

12,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Balapitiya Hotel for Sale | MCP559
Balapitiya Hotel for Sale | MCP559

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Bentota Hotel for Sale | CC540
Bentota Hotel for Sale | CC540

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,050,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Petrol station for sale in Galle
Petrol station for sale in Galle

20,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 162,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Building for Sale in Galle Town
Building for Sale in Galle Town

2,250 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Vila For Sale in Ahangama
Vila For Sale in Ahangama

3,800 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle Unawatuna Villa for sale
Galle Unawatuna Villa for sale

2,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for Sale in Unawatuna - Galle
Hotel for Sale in Unawatuna - Galle

30,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 300,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa For Sale Ahangama
Villa For Sale Ahangama

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for Sale in Hikkaduwa
Hotel for Sale in Hikkaduwa

2,700 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial building in Ambalangoda
Commercial building in Ambalangoda

6,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guest House for Sale - Bentota
Guest House for Sale - Bentota

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 68,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - UNIQUE JUNGLE RESORT IN HIKKADUWA
UNIQUE JUNGLE RESORT IN HIKKADUWA

16,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 89 P BEACH FRONT LUXURY VILLA GALLE
89 P BEACH FRONT LUXURY VILLA GALLE

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 380,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel For Sale In Galle
Hotel For Sale In Galle

4,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,000,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa for sale - Bentota
Villa for sale - Bentota

9,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!