දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Sale of an apartment - galle
Sale of an apartment - galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 6,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxurious Apartments in Galle – Your Own Private Getaway
Luxurious Apartments in Galle – Your Own Private Getaway

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 29,100,000

දින 13
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury apartments in Galle – your own private getaway
Luxury apartments in Galle – your own private getaway

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 22,800,000

දින 13
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Apartment for Sale in Galle
Apartment for Sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 7,950,000

දින 14
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Apartment for Sale in Galle
Apartment for Sale in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit J9
Luxury Apartment In Galle | Unit J9

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 21
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Apartment for Sale in Galle
Apartment for Sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 7,500,000

දින 27
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Brand new luxury apartment for sale in Galle
Brand new luxury apartment for sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 5,950,000

දින 27
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Brand New Apartment for Sale in Galle
Brand New Apartment for Sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 6,700,000

දින 28
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Apartment for sale in Galle
Apartment for sale in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 6,000,000

දින 37
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Richmond Hill Recidencies Apartment in Galle
Richmond Hill Recidencies Apartment in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 7,500,000

දින 53
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Wonderful Sea View, High floor Richmond hill apartment - Galle
Wonderful Sea View, High floor Richmond hill apartment - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 6,300,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!