දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලේවෙල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - රෑම්බොයි - ගලේවෙල
රෑම්බොයි - ගලේවෙල

Newjob pvt ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - නිෂ්පාදන අංශ සේවක- ගලේවෙල
නිෂ්පාදන අංශ සේවක- ගලේවෙල

kithlanka

රු 42,000 - 49,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Manager - Kurunegala

granton international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - කන්ටේනර් රථ සහායකවරුන් - ගලේවෙල
කන්ටේනර් රථ සහායකවරුන් - ගලේවෙල

DAY LIGHT COMPANY

රු 40,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - ගලේවෙල
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - ගලේවෙල

DAY LIDGHT (PVT)LTD

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - සහාය කළමනාකරු - ගලේවෙල
සහාය කළමනාකරු - ගලේවෙල

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - කලමනාකරු - ගලේවෙල
කලමනාකරු - ගලේවෙල

granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!