දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිගන හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Incense sticks making and Printing press for quick sale digana
Incense sticks making and Printing press for quick sale digana

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 293,000,000

පැය 3
ඉඩම්-නුවර - Land In Digana
Land In Digana

17.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
නිවාස-නුවර - House for sale in Digana
House for sale in Digana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale Digana
Land For Sale Digana

16.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-නුවර - House for sale in Digana
House for sale in Digana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 3
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale - Digana
Land for Sale - Digana

12.2 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-නුවර - House for sale in Kengalle
House for sale in Kengalle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Lewella
Land for Sale in Lewella

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 22,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
නිවාස-නුවර - House for sale in Balagolla
House for sale in Balagolla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for sale in Millennium City Digana
House for sale in Millennium City Digana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 15,500,000

දින 4
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale Digana
Land For Sale Digana

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවර - Tree House Entertainment - Rangala Theldeniya
Tree House Entertainment - Rangala Theldeniya

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

නුවර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 8
නිවාස-නුවර - House for Sale in Digana
House for Sale in Digana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 2,900,000

දින 8
නිවාස-නුවර - House for Rent - Digana
House for Rent - Digana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 27,000 මසකට

දින 8
ඉඩම්-නුවර - Victoria Reservoir Water Front Land - Digana
Victoria Reservoir Water Front Land - Digana

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 355,000 පර්ච් එකකට

දින 10
නිවාස-නුවර - House for rent in Kandy - Digana
House for rent in Kandy - Digana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 11
නිවාස-නුවර - House for Sale in Kandy
House for Sale in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 10,000,000

දින 12
නිවාස-නුවර - House for Sale in Digana
House for Sale in Digana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,700,000

දින 12
නිවාස-නුවර - House for sale in Digana
House for sale in Digana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 12
නිවාස-නුවර - House for sale in Polgolla
House for sale in Polgolla

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 17,000,000

දින 14
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Teldeniya, Kandy
Land for Sale in Teldeniya, Kandy

92.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 15
නිවාස-නුවර - House for Rent in Balagolla
House for Rent in Balagolla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 17
ඉඩම්-නුවර - නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට​ මහනුවර
නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට​ මහනුවර

36.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 6,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-නුවර - Water Front Land in Kandy - Digana
Water Front Land in Kandy - Digana

66.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - කඩ කාමර දෙකක් බදු දීමට දිගන
කඩ කාමර දෙකක් බදු දීමට දිගන

400 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 28,000 මසකට

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!